Účtovný výkaz

(IČO: ) vykonala dňa 04.07.2019 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč NUJ.

Šablóna výkazu: Úč NUJ (385)