Účtovný výkaz

(IČO: ) vykonala dňa 30.08.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč NUJ.

Šablóna výkazu: Úč NUJ (385)