Účtovný výkaz

(IČO: ) vykonala dňa 30.08.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Úč FO.

Šablóna výkazu: Úč FO (716)