Účtovný výkaz

DALBY a. s. (IČO: 35803347) vykonala dňa 16.07.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Správa audítora pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Šablóna výkazu: Správa audítora (397)