Účtovný výkaz

IMI SPED, spol. s r.o. (IČO: 31582311) vykonala dňa 16.07.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o schválení účtovnej závierky pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Šablóna výkazu: Oznámenie o schválení účtovnej závierky (396)