Účtovný výkaz

SLOVENSKÁ KNIŽNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. (IČO: 31369944) vykonala dňa 19.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

Šablóna výkazu: Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 (22)