Účtovný výkaz

LITE Anglická škola Nitra, s.r.o. (IČO: 36634581) vykonala dňa 19.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

Šablóna výkazu: Súvaha Úč POD 1-01 (21)