Účtovný výkaz

(IČO: ) vykonala dňa 30.08.2018 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz NO Uč. 1-01.

Šablóna výkazu: Výkaz NO Uč. 1-01 (13)