Účtovný výkaz

BIBO, spol. s r.o. (IČO: 35918543) vykonala dňa 21.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

Šablóna výkazu: Súvaha Úč POD 1-01 (20)