Účtovný výkaz

LITE Anglická škola Nitra, s.r.o. (IČO: 36634581) vykonala dňa 07.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

Šablóna výkazu: Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 (22)