Účtovný výkaz

Autobusová doprava Púchov, a.s. (IČO: 31643884) vykonala dňa 24.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

Šablóna výkazu: Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 (22)