Prehľad TOP spoločností

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie zobrazuje informáciu, koľko mala spoločnosť zisk alebo stratu v danom roku pred zdanením.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.89 975 920,00 €
2.ESET, spol. s r.o.68 137 938,00 €
3.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..54 295 902,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze-185 606 218,00 €
2.Debitum, a.s.-149 778 408,00 €
3.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štá tny..-28 870 576,00 €

Nevysporiadaný výsledok z minulých rokov je údaj o tom, koľko bola spoločnosť v minulosti v zisku alebo strate a o tomto zisku zatiaľ valná hromada nerozhodla o rozdelení na dividendy.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou17 989 997,00 €
2.Slovenský pozemkový fond9 593 489,00 €
3.Univerzita Komenského v Bratislave8 491 303,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Rozhlas a televízia Slovenska-34 741 571,00 €
2.Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.-5 356 453,00 €
3.Nemocnica Alexandra Wintera n.o.-2 632 336,00 €

Zisk alebo strata spoločnosti po započítaní daní.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.ESET, spol. s r.o.68 137 938,00 €
2.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..54 295 902,00 €
3.SUPERNIUS STEEL s.r.o.49 137 768,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze-185 606 218,00 €
2.Debitum, a.s.-149 778 408,00 €
3.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štá tny..-28 870 576,00 €

Hotovosť spoločnosti na bankových účtoch ku dňu závierky účtovníctva.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Slovenský pozemkový fond292 937 577,00 €
2.Slovenská technická univerzita v Bratislave241 944 351,00 €
3.Univerzita Komenského v Bratislave194 529 543,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.SLOVLADA spol. s r.o.-195 107,00 €
2.PERPETUAL s.r.o.-141 391,00 €
3.INŠTALAMONT, spol. s r.o.-11 145,00 €

Finančné prostriedky spoločnosti v hotovosti.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.SUPERNIUS STEEL s.r.o.72 087 668,00 €
2.BMW Slovenská republika s. r. o.19 728 723,00 €
3.Inogroup a.s.11 526 499,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Brego spol. s.r.o.-4 611 247,00 €
2.TINSPED, spol. s r.o.-1 939 598,00 €
3.Clear Invest SK, s.r.o.-1 120 512,00 €

Finančné prostriedky spoločnosti na bankovom účte a v hotovosti.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Slovenský pozemkový fond255 410 725,00 €
2.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.218 866 843,00 €
3.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s .218 866 843,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.SSIM OC, a.s. v konkurze-13 900 965,00 €
2.Wider s.r.o.-4 576 209,00 €
3.AGORIA PROJEKT, s.r.o.-3 360 782,00 €

Ktorá spoločnosť nám prispieva najviac do štátneho rozpočtu cez daň z príjmov?

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.ESET, spol. s r.o.17 342 170,00 €
2.VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODN IK7 318 890,00 €
3.Penta Investments, s. r. o.6 242 112,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.SOITRON, s.r.o.-2 541 614,00 €
2.Orpha SK, s.r.o.-2 521 853,00 €
3.Zvolenská mliekareň s.r.o.-2 267 952,00 €

Spoločnosti zoradené podľa hodnoty nehnuteľností a pozemkov.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Verejné prístavy, a. s.587 975 730,00 €
2.LESY Slovenskej republiky ŠTÁTNY PODNIK523 556 088,00 €
3.Slovenský pozemkový fond275 207 393,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.DELŠ s.r.o.-346 751,00 €
2.Ma.Pi. Group s.r.o.-159 500,00 €
3.Kamilka s.r.o.-143 072,00 €

Dlhodobý hmotný majetok sú pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov. Ďalej samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a dobu použiteľnosti viac ako 1 rok a súčasne ich ocenenie je vyššie ako 1700 €.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Alpha medical, s. r. o.154 685 501,00 €
2.Towercom, a.s.86 685 476,00 €
3.Orpha SK, s.r.o.60 375 759,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.TESSA SK s.r.o.-2 117 550,00 €
2.REO Jantar, s. r. o.-1 519 879,00 €
3.HYDINÁR, S.R.O.-1 303 075,00 €

Základné stádo umožňuje zoradiť spoločnosti podľa najväčších agropodnikateľov ktorí vykonávajú živočíšnu výrobu.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Dan-Slovakia Agrar,a.s.2 619 722,00 €
2.FARMA MAJCICHOV, a.s.2 512 066,00 €
3.FirstFarms Agra M, s.r.o.2 329 137,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.CENTER - DEVAT s.r.o.-13 067,00 €
2.EURO BOVIMPORT, s. r. o.-5 440,00 €
3.Slov - gaming group, s.r.o.-2 854,00 €

Najzadĺženejšie spoločnosti na Slovensku.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štá tny..1 421 076 429,00 €
2.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s .1 401 288 544,00 €
3.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.1 401 288 544,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.AGORIA PROJEKT, s.r.o.-3 264 966,00 €
2.TINSPED, spol. s r.o.-1 939 598,00 €
3.DER SERVICE, S. R. O.-1 898 394,00 €

Mzdové náklady ukazujú spoločnosti ktoré vyplácajú najviac miezd.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.AT&T Global Network Services Slovakia , s.r.o.98 067 460,00 €
2.T-SYSTEMS SLOVAKIA S.R.O.81 781 764,00 €
3.Univerzita Komenského v Bratislave76 548 812,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.PYROCO Slovakia,s.r.o.-12 836,00 €
2.Zurich Consulting Partners s.r.o.-11 477,00 €
3.NAPRES s.r.o.-5 036,00 €

Ocenené stavby spoločnosti.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štá tny..1 029 178 635,00 €
2.VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODN IK823 106 542,00 €
3.Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.338 232 578,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.DELŠ s.r.o.-346 751,00 €
2.AQUATHERMAL SENEC, a.s.-294 699,00 €
3.FRIGOPOL, k.s.-292 757,00 €

Oceniteľné práva sú výrobno-technické poznatky (know how), licencie, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej práce, ak sa obstarali za odplatu.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Orpha SK, s.r.o.52 363 980,00 €
2.News and Media Holding a.s.18 933 168,00 €
3.FINCONA, a.s.15 625 000,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.PANTOS,s. r. o.-601 102,00 €
2.MADIP INVESTMENT, s.r.o.-8 986,00 €
3.HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.-5 964,00 €

Spoločnosti ktoré zaplatili najviac za software.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Deutsche Telekom Pan-Net s.r.o.17 732 636,00 €
2.Global IT Services s.r.o.14 518 804,00 €
3.DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy..9 793 185,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.ISIT Slovakia s.r.o.-39 491,00 €
2.NATURELLA FACTORY, s.r.o.-23 450,00 €
3.MINOR Plus, s.r.o.-5 946,00 €

Neobežný majetok nemení svoju formu, pôsobí dlhodobo a opotrebováva sa postupne.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štá tny..1 366 198 593,00 €
2.VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODN IK1 138 917 657,00 €
3.Jaguar Land Rover Slovakia s. r. o.880 158 404,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.UNIVERSAL STONES, s.r.o.-10 910 463,00 €
2.Wondergold, s. r. o.-3 242 314,00 €
3.REO Jantar, s. r. o.-1 429 303,00 €

Tržby za vlastné výrobky

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.SAS Automotive s.r.o.908 387 514,00 €
2.Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.389 382 969,00 €
3.LEAR CORPORATION SEATING SLOVAKIA S.R.O.328 726 194,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Sauny Patrik 7, s.r.o.-410 728,00 €
2.THT REAL s.r.o.-158 851,00 €
3.EVAXION SK, s.r.o.-151 669,00 €

Spoločnosti ktoré poskytujú najviac služieb

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.OKTE, a.s.866 015 230,00 €
2.N I K É , spol. s r.o.551 018 604,00 €
3.FORTUNA SK, a.s.493 934 833,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.DOM SYSTEM s.r.o.-2 014 265,00 €
2.FIBERSTRUCT s. r. o.-1 979 532,00 €
3.AGROEKS, a.s.-1 418 966,00 €

Tržby za predaný tovar spoločnosti.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.GGT a. s.614 626 882,00 €
2.GGT a.s.614 626 882,00 €
3.OKTE, a.s.520 637 201,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.AUTO LOGISTIC SYSTEM s.r.o.-405 717,00 €
2.MAXISOFT, s.r.o.-205 800,00 €
3.K + B Elektro-Media, k.s.-69 446,00 €

Ktoré spoločnosti míňajú najviac energií?

Spoločnosti zoradené podľa príjmov z úrokov.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Penta Funding, a. s.41 091 355,00 €
2.Arca Investments, a.s.35 388 697,00 €
3.Gestamp Finance Slovakia s. r. o.14 204 491,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.SOFTEC, spol. s r.o.-85 435,00 €
2.DEICHMANN-OBUV SK s.r.o.-18 117,00 €
3.DEICHMANN-Logistik SK, s.r.o.-6 911,00 €

Najviac dotované spoločnosti zo štátneho rozpočtu.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Univerzita Komenského v Bratislave130 284 067,00 €
2.VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODN IK99 690 823,00 €
3.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.98 063 953,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.MPhilms s. r. o.-438 195,00 €
2.NEW YORKER Retail Slovakia, s. r. o.-176 186,00 €
3.MK KODRETA, s.r.o.-125 306,00 €

Spoločnosti zoradené podľa ich ocenenia ich dobrého mena.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Alpha medical, s. r. o.153 790 372,00 €
2.Towercom, a.s.83 396 810,00 €
3.AUPARK a.s.44 706 863,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.TESSA SK s.r.o.-2 117 550,00 €
2.REO Jantar, s. r. o.-1 519 879,00 €
3.HYDINÁR, S.R.O.-1 303 075,00 €

Spoločnosti do ktorých spoločníci vložili najviac finančných prostriedkov.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Okresné stavebné bytové družstvo Mart in16 775 797,00 €
2.Okresné stavebné bytové družstvo Levi ce v..15 585 368,00 €
3.Bytové družstvo Spišská Nová Ves12 051 887,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.GOLD GLASS s. r. o.-455 626,00 €
2.Caspian Trading & Consulting s. r. o.-60 515,00 €
3.GI - PE, s. r. o.-46 472,00 €

Spoločnosti zoradené podľa ich neuhradených faktúr.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.ISTROKAPITAL, a.s.103 916 159,00 €
2.ADS PROPERTY,s. r. o.53 047 354,00 €
3.Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.49 334 502,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.NIBIRON a.s.-1 057 995,00 €
2.EUROKOS s.r.o.-676 488,00 €
3.L&M Transport Services, s.r.o.-388 901,00 €

Najväčší neplatiči faktúr alebo spoločnosti ktoré si najviac požičiavajú

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štá tny..1 421 076 429,00 €
2.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s .1 401 288 544,00 €
3.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.1 401 288 544,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.AGORIA PROJEKT, s.r.o.-3 264 966,00 €
2.TINSPED, spol. s r.o.-1 939 598,00 €
3.DER SERVICE, S. R. O.-1 898 394,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa celkového majetku.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štá tny..1 421 076 429,00 €
2.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s .1 401 288 544,00 €
3.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.1 401 288 544,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.AGORIA PROJEKT, s.r.o.-3 264 966,00 €
2.TINSPED, spol. s r.o.-1 939 598,00 €
3.DER SERVICE, S. R. O.-1 898 394,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa záväzkov so splatnosťou aspoň jeden rok.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.SUPERNIUS STEEL s.r.o.611 751 827,00 €
2.SUPERNIUS, a.s.473 153 010,00 €
3.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..411 509 355,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.M.B.P. Prešov , s.r.o.-2 482 822,00 €
2.Stavebné bytové družstvo Sobrance-2 296 241,00 €
3.SBD-P Pezinok-1 690 011,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich ocenenia predaného tovaru.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..34 084 920,00 €
2.Univerzita Komenského v Bratislave2 743 630,00 €
3.Poliklinika Senica n.o.2 117 219,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich nákladov vynaložených na opravy.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich nákladov vynaložených na reprezentáciu.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich nákladov vynaložených na spotrebu materiálu.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.SAS Automotive s.r.o.860 338 554,00 €
2.ELGAS, k.s.399 372 669,00 €
3.Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.340 172 765,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.GOLDCENTER s.r.o.-367 192,00 €
2.ENVI - PAK, a.s.-86 040,00 €
3.ZEUSs, s.r.o.-76 149,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich vlastného kapitálu.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štá tny..1 421 076 429,00 €
2.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s .1 401 288 544,00 €
3.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.1 401 288 544,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.AGORIA PROJEKT, s.r.o.-3 264 966,00 €
2.TINSPED, spol. s r.o.-1 939 598,00 €
3.DER SERVICE, S. R. O.-1 898 394,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich základného imania.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štá tny..1 057 276 074,00 €
2.LESY Slovenskej republiky ŠTÁTNY PODNIK742 885 041,00 €
3.Verejné prístavy, a. s.564 296 621,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom..-176 310 126,00 €
2.Považské strojárne a.s.-64 642 636,00 €
3.PRVÁ NOVINOVÁ SPOLOČNOSŤ V KONKURZE,A .S.-23 943 983,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ocenenia darov ktoré prijali.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa skrytých výnosov do kategórie iné ostatné výnosy.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa výnosov z nájmu ich majetku.

Slovenské spoločnosti zoradené podľa výnosov z nájmu ich majetku.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Slovenský pozemkový fond518 050 894,00 €
2.Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných..162 994 075,00 €
3.Univerzita Komenského v Bratislave146 069 870,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.DOMINIK, n.o.-1 792 901,00 €
2.Poliklinika Senica n.o.-242 061,00 €
3.Záujmové združenie spoločenstva obcí mikroregiónu..-123 017,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich celkového majetku.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Slovenský pozemkový fond292 937 577,00 €
2.Slovenská technická univerzita v Bratislave241 944 351,00 €
3.Univerzita Komenského v Bratislave194 529 543,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa ich ocenenia ich výroby.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.SLNEČNICE - MESTO 2, s.r.o.64 428 362,00 €
2.Nové Vajnory s.r.o.51 594 608,00 €
3.Jarabiny Invest, a.s.39 068 504,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.WATERM - VALUŠIAK, s.r.o.-126 018,00 €
2.KOMAS s.r.o.-85 951,00 €
3.Pivovar IKKONA s.r.o.-57 000,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa tržieb z predaja akcií alebo dlhopisov.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Twin Capital s.r.o.304 587 766,00 €
2.SLAVIA CAPITAL Group, a.s.99 030 985,00 €
3.POSIO SLOVAKIA, a.s.44 196 017,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.URBICOM INVEST, a.s.-30 496 931,00 €
2.FinSmart s.r.o.-10 493,00 €
3.Showtacle s.r.o.-1,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa hodnoty ich prijatých úrokov.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Penta Funding, a. s.41 091 355,00 €
2.Arca Investments, a.s.35 388 697,00 €
3.Gestamp Finance Slovakia s. r. o.14 204 491,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.SOFTEC, spol. s r.o.-85 435,00 €
2.DEICHMANN-OBUV SK s.r.o.-18 117,00 €
3.DEICHMANN-Logistik SK, s.r.o.-6 911,00 €

Slovenské spoločnosti zoradené podľa hodnoty ich zaplatených úrokov.

PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.Penta Funding, a. s.34 534 355,00 €
2.Arca Investments, a.s.32 731 836,00 €
3.JOCASTA a. s.30 934 244,00 €
PoradieSpoločnosťDáta (2018-2019)
1.TuCon a.s.-87 233,00 €
2.KOVIAN, S.R.O.-82 864,00 €
3.BAWAG Leasing s.r.o.-37 447,00 €