Zber, úprava a dodávka vody

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Zber, úprava a dodávka vody 56 92 985 € -946 232 € 9 921 269 € 65 627 € 3 336 737 € 3 543 863 € 180 183 776 €
Spolu 56 92 985 € -946 232 € 9 921 269 € 65 627 € 3 336 737 € 3 543 863 € 180 183 776 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. 9 139 € 5 677 057 € 1 841 460 €
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 11 671 623 € 77 652 € 3 508 568 €
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 134 084 € 14 651 375 € 57 112 € 5 068 983 €
STAVPROFIN, s.r.o. 4 697 € 17 016 €
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 75 498 673 € 287 375 € 28 333 186 €
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 608 061 € 95 626 433 € 85 997 € 18 994 015 €
Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o. 326 314 € 123 625 €
Vodárenské a technické služby, s.r.o. 2 716 653 € 497 € 377 511 €
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín 164 683 € 15 249 394 € 49 996 € 3 821 855 €
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 142 099 712 € 1 851 730 € 62 970 201 €
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RSVV, s.r.o. 1 512 311 € 256 006 €
PreVak, s.r.o. 5 425 € 1 325 664 € 8 610 € 364 404 €
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. 252 463 € 5 131 141 € 111 752 € 1 630 764 €
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 29 740 154 € 272 457 € 8 601 744 €
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. 59 091 € 11 504 158 € 58 547 € 4 224 675 €
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 252 931 € 10 620 738 € 15 429 € 3 327 059 €
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 578 447 € 21 099 956 € 226 079 € 6 210 424 €
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 585 069 € 59 445 569 € 247 594 € 19 426 423 €
VODÁRNE a KANALIZÁCIE NITRA, a.s.
PRVÉ TRNAVSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
AQUASPIŠ spol. s r.o. 108 426 € 67 450 €
Waleon s.r.o. 1 176 € 981 987 € 4 387 € 211 896 €
Peter Janek
MAVOS, s.r.o. 17 737 € 177 214 € 4 706 € 74 131 €
Ján Vojtech
AQUATIC s.r.o. 228 € 18 900 € 61 €
JaMu, s.r.o.
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o. 64 745 € 25 650 €
W&S spol. s r.o.
RABČAN, s.r.o. 7 497 € 423 484 € 98 € 180 081 €
Ing. Mária Balážová - EnviBal
Ing.arch. Ivan Siláči
Ing. Katarína Remenárová
Doc.Ing. Alexander Kaszonyi, PhD.
Bc. Mária Leváková
AQUART, s. r. o. 9 491 € 46 291 € 960 € 8 722 €
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Rabčice STRED, s.r.o. 3 220 € 35 452 € 859 € 12 690 €
Juraj Stenchlák
Ing. Peter Volčko
Pavol Bakaľár
Adrian Parajňák - AQUA
J.R.J., spol. s.r.o.
Marián Šagáth
Ľudovít Pramuk
Ing. Jana Buranská
Ing. Milan Brandajský
Ing. Petr Hložek, CSc.
Jaroslav Benjaluk
MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. 6 944 € 540 135 € 210 452 €