Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Štátna správa vrátane hospodárskej a sociálnej politiky 3 110 476 551 € -8 473 831 € 1 462 497 € 238 € 1 347 852 € 736 251 € 4 156 774 117 €
Poskytovanie služieb pre spoločnosť ako celok 133 2 275 512 € -145 855 € 2 955 570 € 3 144 € 10 615 445 € 345 845 € 1 167 698 910 €
Povinné sociálne zabezpečenie 5 1 389 547 € -4 244 € 256 € 2 709 522 € 511 € 2 709 522 €
Spolu 3 248 498 254 € -7 526 885 € 2 126 085 € 338 € 1 667 350 € 1 082 607 € 5 327 182 549 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
Obec Oľšavka 1 322 € 30 397 €
Obec Brehy 114 536 € 135 808 €
Obec Žitavany 154 799 € 773 257 €
Slovenský pozemkový fond 8 894 168 € 14 539 €
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát 6 260 224 €
Obec Vyšný Medzev 47 561 € 136 796 €
Rada pre vysielanie a retransmisiu 1 216 628 €
Obec Korytárky 136 734 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach 474 € 596 192 €
Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky Nitra 346 € 216 018 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 557 690 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi so sídlom v Bojniciach 725 954 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci 5 669 € 486 450 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene 472 457 €
Pôdohospodárska platobná agentúra 15 274 222 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 928 € 513 318 €
Obec Ľubica 715 205 €
Obec Čenkovce 39 911 € 169 906 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine 4 102 € 556 968 €
Sociálna poisťovňa 511 €
Národný jadrový fond 111 457 355 € 764 852 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni 343 955 €
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv 2 453 € 549 851 €
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu 338 017 €
Obec Hencovce 26 878 € 352 519 €
Obec Šípkové 116 980 €
Obec Banka 1 044 728 € 285 395 €
Obec Bašovce 18 372 € 116 322 €
Obec Hrkovce 11 036 € 72 923 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 1 249 € 196 482 €
Environmentálny fond 172 770 742 € 2 118 801 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch 442 € 404 638 €
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 159 214 597 € 6 277 € 128 428 130 €
Obec Sikenica 6 815 € 132 858 €
Štátna pokladnica 510 127 € 2 979 520 €
Obec Lackovce 137 896 € 165 869 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši 282 693 €
Obec Horná Ves 31 511 € 98 480 €
Obec Práznovce 26 997 € 159 142 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave 390 127 €
Špecializovaný trestný súd 2 822 560 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 740 € 1 145 352 €
Hlavný banský úrad 1 300 079 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci 1 311 € 417 331 €
Slovenská konsolidačná, a.s. 3 284 400 € 12 955 378 € 1 500 € 6 793 768 €
Obec Liptovská Porúbka 153 108 € 247 995 €
Obec Nemčice 35 293 € 224 483 €
Trnavský samosprávny kraj 22 073 345 € 202 075 € 6 933 573 €
Nitriansky samosprávny kraj 10 097 668 € 7 980 571 €
PROFIS, spol. s r.o. 2 268 € 1 774 286 € 2 880 € 382 891 €