Tlač a reprodukcia záznamových médií

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Tlač a služby súvisiace s tlačou 1 374 18 191 € -10 713 € 425 858 € 2 807 € 61 358 € 3 256 005 € 71 175 706 €
Reprodukcia záznamových médií 68 9 037 € -1 634 € 93 332 € 1 575 € 3 955 € 66 167 € 166 097 €
Spolu 1 442 17 876 € -10 167 € 414 229 € 2 764 € 59 353 € 3 322 172 € 71 341 803 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
TBB, a. s. 284 912 € 21 818 711 € 89 503 € 6 610 667 €
PRINTON s.r.o. 574 929 € 1 936 191 € 101 276 € 412 529 €
NEOGRAFIA, a.s. 42 060 882 € 9 107 291 €
X line, s.r.o.
GERIN DRUCK, s.r.o. 304 €
OPUS a. s. 51 257 € 394 302 € 27 224 € 47 077 €
STIVA, s.r.o. 2 865 € 199 535 € 792 € 58 760 €
agama GROUP, s.r.o. 5 390 € 322 432 € 1 472 € 107 175 €
CC CREATIVE s.r.o. 2 962 € 111 629 € 12 710 €
MY3, s.r.o. "v likvidácii"
VERT, spol. s r.o. 5 445 € 446 624 € 21 € 33 167 €
NOVART, s.r.o. 26 349 € 411 259 € 7 004 €
TRIPRINT, s.r.o. 155 € 4 993 € 77 €
PLASTEX, spol. s r.o. 30 471 € 3 412 795 € 11 434 € 1 210 656 €
PRIMA-PRINT, a.s. 1 242 € 614 045 € 258 394 €
CompuGraph, spol. s r.o. 34 700 € 9 097 €
KO & KA spol. s r.o. 50 909 € 951 075 € 14 899 € 335 388 €
PARANGON, spol. s r.o. 7 966 €
UNIPRINT, s.r.o. v likvidácii
REPROGRAFIA, spol. s r.o. 14 281 € 699 788 € 5 200 € 127 805 €
OTA, a.s. Košice
K A S I C O, a. s. 3 022 240 € 1 106 469 €
CORUM GROUP, spol. s r.o. 72 562 € 12 795 €
SINEAL, spol. s r.o. 36 613 € 104 457 € 3 253 € 1 291 €
V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o. 65 481 € 403 759 € 19 838 € 38 352 €
DOLIS GOEN, s.r.o. 2 189 364 € 118 881 €
OKAT PLUS s.r.o. 277 301 € 76 607 €
WELTPRINT, s.r.o. v likvidácii
Pavel Kováč
BARDATA, s.r.o. v likvidácii
Slovenská Grafia a.s. 195 716 € 87 806 443 € 115 314 € 10 715 138 €
K.T. spol. s r.o. 220 671 € 11 338 604 € 41 839 € 1 414 264 €
Cofin, a.s. 1 057 187 € 2 223 € 229 335 €
NEC ARTE spol. s r.o. 358 763 € 118 389 €
CICERO, s.r.o. 34 234 € 420 228 € 5 892 € 46 838 €
Martina Mitterová
TRIAN,spol. s r.o. 2 088 € 419 086 € 765 € 124 963 €
NOVOPRINT SLOVENSKO s.r.o. 3 206 760 € 907 789 €
PERLON, spol. s r.o. 324 436 € 1 952 413 € 88 709 € 569 889 €
RESULT PRODUCTION, s.r.o. 4 653 € 3 858 €
Duprint, s.r.o. 189 € 8 435 € 19 € 4 568 €
FIDAT, s.r.o., 7 514 € 284 885 € 1 926 € 54 251 €
Ing. Ladislav Hoz - MobINET
PATRIA I.,spol. s r.o. 92 649 € 3 057 614 € 24 622 € 911 426 €
TYPOCON spol. s r.o. 3 280 € 834 126 € 186 715 €
Alfa print, s.r.o. 284 211 € 4 644 755 € 81 188 € 1 120 480 €
BB PRINT, s.r.o. 10 479 € 355 730 € 211 € 136 091 €
KOREKT PLUS s.r.o. 640 061 €
Ing. Ctibor Kolínsky - Diskant, hudobné vydavateľstvo
TYPOSET print, s. r. o. 47 262 € 4 229 €