Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)

ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach 32 9 625 € -723 € 81 835 € 1 536 € 89 162 € 21 500 € 1 159 112 €
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach 43 9 360 € -6 363 € 0 € 949 581 € 0 € 32 285 757 €
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach 362 14 258 € -6 098 € 141 328 € 109 € 966 965 € 25 015 € 204 029 639 €
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach 183 13 575 € -5 806 € 220 574 € 384 € 930 252 € 42 192 € 97 676 416 €
Spolu 620 13 255 € -5 753 € 131 393 € 229 € 923 281 € 88 707 € 335 150 924 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
ORTHOS - ortopedické sanatórium, s.r.o. 69 706 € 430 644 € 19 032 € 115 802 €
Rozprávkovo, n.o.
Centrum Slniečko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center)
Gabriela, n.o.
Domov sociálnych služieb Méta 1 163 954 €
AURA senior penzión, n.o. v likvidácii
Sociálne služby VRBA n.o.
Geria, s.r.o. 107 382 € 826 343 € 28 545 € 452 036 €
Domovské vzdelávacie centrum n.o.
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 157 218 €
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC 14 478 € 544 440 €
PRIMULA - Stredisko sociálnych služieb, n. o.
Dom detí Božieho milosrdenstva, n. o.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 198 € 347 656 €
Dom tretieho veku 9 974 € 1 393 331 €
ROAD, nezisková organizácia, skrátený názov ROAD, n.o.
SENIOR ACTIVE n.o. v likvidácii
Dobrý Pastier n.o.
SENIOR PARK, n.o.
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety 158 € 303 774 €
Domov dôchodcov 386 832 €
Pahorok, n.o. - Centrum pre deti a rodiny
SVETLO n.o.
Social.Trans, n.o.
Domov Klas n.o.
Domov dôchodcov Poproč, Obchodná 73 562 € 180 195 €
JESEŇ ŽIVOTA, n.o.
KELZA, spol.s r.o. 16 682 € 72 471 € 4 439 € 37 936 €
Zariadenie sociálnych služieb Jasoň 148 € 175 634 €
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 728 412 €
Centrum pre deti a rodiny Ružomberok 1 107 299 €
Centrum sociálnych služieb Kežmarok 5 373 € 447 695 €
Dom sv. Jozefa - Centrum pre deti a rodiny
TILIA nezisková organizácia
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých - INTEGRA 877 614 €
TOLERANCIA n.o.
Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Röntgenova 1 707 926 €
SION PLUS n.o. v likvidácii
Hélia n.o.
REGINA - Domov sociálnych služieb 553 357 €
Domov seniorov ARCHA 1 170 044 €
Domov n.o., Partizánske 122 €
Centrum pre deti a rodiny Prievidza 974 458 €
SENIOR GARDEN n.o.
DOMINIK, n.o.
Pohoda seniorov, n.o.
Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok 12 955 € 318 371 €
Centrum pre deti a rodiny Nitra 871 € 1 196 928 €
SADOS s.r.o. 58 502 € 24 518 €
Archa, n.o.