Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia

FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Poistenie 35 0 €
Dôchodkové zabezpečenie 10 0 €
Spolu 45 0 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
BNP Paribas Cardif Poisťovna, a.s.
STABILITA, d.d.s., a.s.
Rapid life životná poisťovňa, a.s.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
NN Životná poisťovňa, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Union poisťovňa, a. s.
Generali Poisťovňa, a. s.
Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
AXA d.d.s., a.s.
Credendo - Short - Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
AXA d.s.s., a.s.
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu
Poštová poisťovňa, a. s.
AEGON Hungary Composite Insurance Closed Company Limited by Shares, pobočka poisťovne z iného členského štátu
OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
UNIQA poisťovňa, a.s.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dopravná poisťovňa, a.s.
Ing.Maria Haršányová
Meško Ladislav
Jaroslav Sakáč
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Mgr. Ľuboš Záhumenský
Juraj Katocs Ing. KATOCS
Ľubica Hudáková
Mgr. Martina Charizopulosová - svadobný salón KARIN
MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
Peter Mlatiček - NEZÁVISLÉ FINANČNÉ PORADENSTVO
NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.
Basler Lebensversicherungs - AG, pobočka poisťovnez iného členského štátu
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Basler Sachversicherungs - Aktiengesellschaft, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu
1. národná doplnková dôchodková poisťovňa
Prvá doplnková dôchodková poisťovňa Tatry - Sympatia
Haringová Mária
ASPECTA Assurance International AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu