Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Pestovanie netrvácnych plodín 1 946 69 278 € -10 321 € 938 508 € 9 596 € 156 056 € 10 056 117 € 163 546 600 €
Pestovanie trvácnych plodín 185 147 637 € -18 140 € 640 025 € 18 939 € 156 878 € 1 287 864 € 10 667 701 €
Rozmnožovanie rastlín 19 248 001 € -4 792 € 1 813 089 € 43 836 € 284 250 € 482 194 € 3 126 753 €
Chov zvierat 1 326 96 162 € -35 170 € 1 493 021 € 12 505 € 286 942 € 10 329 437 € 237 013 857 €
Zmiešané hospodárstvo 1 984 52 918 € -8 125 € 561 601 € 4 633 € 82 452 € 4 637 387 € 82 533 974 €
Služby poskytované v poľnohospodárstve a služby súvisiace so zberom úrody 1 683 27 631 € -6 599 € 254 106 € 3 923 € 24 781 € 4 260 361 € 26 911 637 €
Lov, odchyt a súvisiace služby 54 11 752 € -39 770 € 183 128 € 1 669 € 14 576 € 23 366 € 204 069 €
Spolu 7 197 61 034 € -13 800 € 769 716 € 7 666 € 129 256 € 31 076 726 € 524 004 591 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
Estrella, a.s. 23 500 € 164 008 € 12 797 €
BIOPLANT, s.r.o. 137 726 € 2 033 323 € 525 951 €
VŠÚZ - Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky, a.s. 78 720 € 108 735 € 3 963 €
PD Gbely, a.s. 13 905 € 5 392 455 € 1 205 492 €
Hybrav a.s. 8 039 € 4 856 524 € 26 941 € 707 159 €
Poľnohospodár Nové Zámky a.s. 174 334 € 9 499 154 € 51 532 € 2 323 564 €
ProOvo a.s. 1 043 916 € 8 412 460 € 284 822 € 983 105 €
Radvaň s.r.o. 27 000 € 398 411 € 7 186 € 170 690 €
SEMAT, a.s. 5 575 080 € 822 529 €
Agrokombinát MI,a.s. 1 066 709 €
HORDEUM s.r.o. 67 237 € 28 969 €
K. L. K. spol. s r. o. 57 424 € 977 098 € 17 591 € 211 423 €
SHP a.s. 371 330 € 8 598 025 € 107 310 € 1 254 098 €
GAMOTA a.s. 5 017 € 2 614 326 € 2 739 € 316 556 €
SPOHYPO Rimavská Sobota, a.s. 385 013 € 2 977 619 € 100 381 € 562 419 €
FROLKOVIČ s.r.o. 3 511 € 612 512 € 2 512 € 66 352 €
AGRO - BIO HUBICE, a.s. 978 044 € 2 317 853 € 130 757 € 15 051 €
TRITICUM s.r.o. 824 568 € 3 911 455 € 219 318 € 368 219 €
AT TATRY, spol. s r.o. 36 376 € 2 980 206 € 595 643 €
Vikartovská agrárna spoločnosť, a.s. 5 738 € 2 368 909 € 7 244 € 500 207 €
AgroFoods, s.r.o. 222 236 € 10 458 € 24 750 €
Ing. Attila Kálazi
AKRON a.s. 762 972 € 232 431 €
BARANČIA, s.r.o. 782 206 € 219 093 €
ZELSEED spol. s r.o. 28 325 € 967 830 € 8 823 € 400 983 €
Zdenek Černay
"H+H UNIPO", spol. s r.o. 41 277 € 1 802 422 € 13 159 € 201 889 €
Roland Tóth - FALCON
BIOTOP, spol. s r.o. 9 046 € 101 983 € 2 479 € 23 201 €
HYDINA HOLDING,s.r.o. 3 952 083 € 904 535 €
Miroslav Dudo - VMD
BRANKO, a.s. 202 954 € 21 956 € 21 393 €
Róbert Soós
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o. 18 915 € 6 824 649 € 39 943 € 1 320 443 €
Anna Beníková SHR
Norbert Slezák - ROYAL DOG
BIOservis, s.r.o. 39 499 € 919 289 € 14 247 € 209 900 €
DUBRAVA GROUP, a.s. 9 654 € 693 045 € 2 877 € 71 159 €
Alžbeta Sasáková INOX
SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. 3 041 730 € 11 380 € 813 338 €
Ing. Peter Francisci
ZEAINVENT a.s. 61 857 € 236 607 € 8 163 € 61 180 €
PLANTAGO, spol. s r.o. 194 624 € 2 041 767 € 53 519 € 242 690 €
PREDOS-BB, s.r.o. 942 228 € 572 € 159 028 €
PIGSERVIS, s.r.o. 1 357 € 195 144 € 65 462 €
BCC - BIOCOMERC, spol. s r.o. 32 696 € 960 € 5 974 €
FirstFarms Agra M s. r. o. 1 129 938 € 22 513 594 € 131 293 € 2 427 436 €
Roman Nadok - NRM
Olšanka spol. s r.o. 1 917 936 € 659 069 €
CO.BE.R. spol. s r.o. 4 199 032 € 28 151 € 299 289 €