Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Všetky kategórie

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 3 257 536 439 € -4 370 567 € 1 945 168 € 832 € 2 568 638 € 2 666 511 € 8 214 503 651 €
Spolu 3 257 536 439 € -4 370 567 € 1 945 168 € 832 € 2 568 638 € 2 666 511 € 8 214 503 651 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
Obec Oľšavka 23 796 €
Obec Brehy 117 284 €
Obec Žitavany 67 453 € 642 721 €
Slovenský pozemkový fond 13 824 044 € 17 592 €
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát 8 991 € 5 305 874 €
Obec Vyšný Medzev 450 176 €
Rada pre vysielanie a retransmisiu 5 938 € 1 011 615 €
Obec Korytárky 195 176 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach 257 € 511 538 €
Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky Nitra 346 € 216 018 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 503 753 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi so sídlom v Bojniciach 1 796 € 621 188 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci 14 798 € 422 298 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene 424 264 €
Pôdohospodárska platobná agentúra 13 457 621 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 1 768 € 440 351 €
Obec Ľubica 2 117 545 €
Obec Čenkovce 33 835 € 279 750 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine 514 300 €
Sociálna poisťovňa 511 €
Národný jadrový fond 100 713 243 € 783 773 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni 285 967 €
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv 28 081 € 463 549 €
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu 359 994 €
Obec Hencovce 239 224 €
Obec Šípkové 3 949 € 93 543 €
Obec Banka 108 361 € 679 274 €
Obec Bašovce 14 963 € 102 315 €
Obec Hrkovce 32 130 € 57 570 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 1 752 € 146 365 €
Environmentálny fond 201 583 985 € 1 538 975 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch 2 420 € 354 420 €
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 81 927 487 € 23 181 € 120 458 844 €
Obec Sikenica 123 386 €
Štátna pokladnica 2 525 888 €
Obec Lackovce 73 168 € 133 780 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši 897 € 257 678 €
Obec Horná Ves 23 097 € 76 402 €
Obec Práznovce 13 252 € 207 879 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave 1 676 € 334 883 €
Špecializovaný trestný súd 2 341 602 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 946 372 €
Hlavný banský úrad 1 300 079 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci 345 588 €
Obec Liptovská Porúbka 62 220 € 230 926 €
Obec Nemčice 24 343 € 174 564 €
Trnavský samosprávny kraj 14 909 741 € 45 601 € 74 682 234 €
Nitriansky samosprávny kraj 9 661 730 € 14 505 € 98 623 996 €
Slovenská konsolidačná, a.s. 3 209 817 € 10 563 286 € 1 417 € 6 316 202 €
PROFIS, spol. s r.o. 1 690 734 € 2 880 € 340 915 €