Priemyselná výroba

Všetky kategórie

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Výroba potravín 2 976 96 208 € -28 860 € 1 690 815 € 11 930 € 204 566 € 26 079 002 € 447 182 289 €
Výroba nápojov 845 306 732 € -22 887 € 1 184 354 € 20 574 € 124 966 € 14 833 723 € 90 100 415 €
Výroba tabakových výrobkov 2 9 183 € -60 € 26 338 € 0 € 4 509 € 0 € 9 017 €
Výroba textilu 952 97 375 € -14 960 € 774 485 € 13 694 € 153 579 € 8 175 603 € 91 686 781 €
Výroba odevov 2 334 20 085 € -3 892 € 313 411 € 2 494 € 101 062 € 3 129 665 € 126 832 730 €
Výroba kože a kožených výrobkov 326 169 421 € -16 216 € 3 123 170 € 23 979 € 579 607 € 5 539 193 € 133 889 189 €
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu 6 237 26 031 € -4 772 € 375 020 € 3 200 € 38 840 € 11 507 013 € 139 669 641 €
Výroba papiera a papierových výrobkov 309 193 874 € -48 735 € 3 892 157 € 45 767 € 412 109 € 11 670 466 € 105 087 732 €
Tlač a reprodukcia záznamových médií 1 521 18 413 € -11 652 € 423 943 € 3 002 € 58 186 € 3 638 710 € 70 520 954 €
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 26 120 505 € -114 931 € 2 993 851 € 15 758 € 86 439 € 362 438 € 1 988 099 €
Výroba chemikálií a chemických produktov 489 213 461 € -85 489 € 3 257 424 € 22 231 € 286 336 € 9 826 060 € 126 560 387 €
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 28 502 854 € -313 801 € 7 462 672 € 139 271 € 1 864 866 € 3 481 770 € 46 621 639 €
Výroba výrobkov z gumy a plastu 1 315 187 899 € -77 103 € 3 390 137 € 28 381 € 533 110 € 28 153 987 € 528 845 201 €
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 1 714 185 941 € -29 048 € 1 916 952 € 24 944 € 291 999 € 26 240 921 € 307 182 801 €
Výroba a spracovanie kovov 444 316 730 € -841 306 € 4 234 195 € 42 016 € 436 664 € 16 092 186 € 167 242 122 €
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení 11 351 77 150 € -8 884 € 1 201 045 € 12 221 € 162 769 € 65 477 570 € 872 116 464 €
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 1 184 159 822 € -61 540 € 1 860 153 € 25 298 € 211 283 € 25 753 847 € 215 086 295 €
Výroba elektrických zariadení 1 217 119 793 € -37 491 € 3 499 131 € 22 585 € 545 898 € 20 416 495 € 493 492 239 €
Výroba strojov a zariadení i. n. 1 311 259 080 € -65 672 € 4 061 011 € 43 248 € 623 192 € 44 891 822 € 646 873 421 €
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 522 686 929 € -377 155 € 19 076 971 € 108 103 € 2 003 851 € 49 835 371 € 923 775 094 €
Výroba ostatných dopravných prostriedkov 52 228 594 € -29 049 € 3 986 355 € 18 137 € 729 495 € 834 303 € 33 556 750 €
Výroba nábytku 810 55 535 € -23 397 € 1 861 645 € 8 579 € 378 269 € 3 534 629 € 155 846 661 €
Iná výroba 2 203 36 021 € -3 020 € 470 589 € 4 928 € 89 377 € 5 253 767 € 95 275 361 €
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 2 733 83 895 € -8 515 € 1 364 930 € 13 718 € 269 561 € 15 350 335 € 301 639 130 €
Spolu 40 901 113 042 € -27 705 € 1 851 445 € 16 401 € 250 926 € 400 078 876 € 6 121 080 412 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
Lindab a.s. 416 777 € 8 753 405 € 104 381 € 889 647 €
Bilfinger Slovensko s.r.o. 89 285 € 5 397 761 € 1 862 395 €
AWECO Appliances Slovakia, k.s. 188 737 € 349 170 € 12 460 €
VUKI a.s. 252 878 € 10 035 031 € 44 468 € 1 744 501 €
RAMEX a.s. 5 490 € 1 979 106 € 2 461 € 1 480 281 €
TBB, a. s. 673 873 € 23 210 058 € 193 427 € 6 619 713 €
MODEX, a.s. 14 113 € 1 516 453 € 3 731 € 946 486 €
PFS, a.s. 457 526 € 11 878 111 € 126 422 € 3 799 102 €
DRU a.s. 258 472 € 7 469 884 € 69 930 € 2 459 516 €
HYZA, a.s. 1 768 437 € 92 132 801 € 516 883 € 15 005 759 €
DS Smith Turpak Obaly, a.s. 42 319 520 € 3 848 585 €
Telegrafia, a.s. 566 176 € 7 140 872 € 48 617 € 2 259 913 €
ECM ECO Monitoring, a.s. 496 154 € 3 788 815 € 24 021 € 620 930 €
ZVT - PRINT, a.s. 1 381 590 € 4 770 € 488 131 €
LVD S2, a.s. 35 152 € 750 742 € 20 092 € 492 489 €
PODTATRANSKÁ HYDINA a.s. 37 185 € 49 269 496 € 181 527 € 5 290 545 €
FEREX, s.r.o. 3 759 € 1 508 920 € 4 887 € 216 006 €
MIPEL, a.s. 533 € 960 €
PRINTON s.r.o. 490 557 € 1 953 552 € 109 293 € 412 616 €
EUROWATER, spol. s r.o. 444 799 € 2 741 481 € 125 593 € 512 720 €
HACO, a.s. 11 600 968 € 1 544 949 €
ALTRON SK, a.s. 38 360 € 3 620 334 € 33 699 € 854 551 €
Terichem Tervakoski, a.s. 43 648 670 € 801 608 € 6 049 514 €
POLYSAN, a.s. 19 389 €
Biotika a.s. 1 127 814 € 29 204 327 € 346 707 € 5 881 742 €
PROGAST, spol. s r.o. 1 958 688 € 14 764 156 € 517 557 € 1 975 998 €
VIPO a.s. 419 364 € 15 126 629 € 109 868 € 3 578 742 €
P E Z A a.s. 347 093 € 13 194 063 € 95 505 € 3 755 716 €
LASERKOV a.s. 189 807 € 3 374 857 € 51 795 € 500 824 €
GROTTO, a.s. 3 117 532 € 10 267 477 € 19 847 € 1 227 347 €
TERBO s.r.o.
EKOLIN, s.r.o. 20 430 € 156 190 € 69 265 €
D.K.D. spol. s r.o. 6 615 € 187 659 € 962 € 149 308 €
Vitalos s. r. o. 20 925 € 490 628 € 5 798 € 167 570 €
RMC s.r.o. 29 207 € 1 688 523 € 494 367 €
HIGA, s.r.o. 314 841 € 1 963 190 € 85 200 € 485 424 €
CEMMAC a.s. 1 991 213 € 39 168 279 € 558 460 € 4 803 507 €
ELPAF s.r.o. 27 562 € 137 423 € 7 564 € 32 023 €
Mlyn Pohronský Ruskov a.s. 32 620 098 € 2 442 415 €
SCHAFY, spol. s r. o. 8 892 € 3 193 779 € 3 020 € 689 373 €
WINFER spol. s r.o. 213 630 € 5 846 617 € 60 520 € 1 116 984 €
Hriňovské strojárne, a.s. 137 321 € 10 481 811 € 66 980 € 2 606 111 €
ELTECO, a.s. „v konkurze" 245 801 € 1 491 € 334 441 €
ZVT-PREVIS, a.s. 19 213 € 538 632 € 316 476 €
Q 4 U, spol. s r.o. 810 971 € 233 € 101 787 €
PROMPT, spol.s.r.o. 8 556 € 38 527 € 606 €
R.J.R., s.r.o. 1 958 326 € 136 259 €
NITRAGOLD spol. s r.o.
SENZOR, s.r.o. 250 284 € 5 310 621 € 46 748 € 1 675 447 €
AMIDO -EXQUISIT s.r.o. 217 588 € 3 120 080 € 57 970 € 783 077 €