Priemyselná výroba

Všetky kategórie

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Výroba potravín 2 843 97 858 € -30 229 € 1 744 159 € 12 389 € 208 860 € 26 674 345 € 449 675 120 €
Výroba nápojov 833 310 638 € -23 321 € 1 173 478 € 20 522 € 124 713 € 14 816 684 € 90 042 800 €
Výroba tabakových výrobkov 2 9 183 € -60 € 26 338 € 0 € 4 509 € 0 € 9 017 €
Výroba textilu 862 94 469 € -16 628 € 807 077 € 13 528 € 155 650 € 7 819 100 € 89 965 670 €
Výroba odevov 2 081 18 199 € -4 586 € 308 200 € 2 372 € 102 391 € 2 900 582 € 125 224 024 €
Výroba kože a kožených výrobkov 302 168 770 € -18 548 € 3 177 416 € 24 264 € 589 807 € 5 507 885 € 133 886 193 €
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu 5 519 25 558 € -5 478 € 382 173 € 3 021 € 39 486 € 10 657 029 € 139 307 303 €
Výroba papiera a papierových výrobkov 290 196 194 € -54 225 € 3 161 538 € 26 747 € 364 654 € 6 579 878 € 89 704 877 €
Tlač a reprodukcia záznamových médií 1 428 18 940 € -12 099 € 423 613 € 3 053 € 59 228 € 3 608 806 € 70 006 943 €
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 26 120 505 € -114 976 € 2 990 331 € 15 758 € 86 439 € 362 438 € 1 988 099 €
Výroba chemikálií a chemických produktov 474 216 246 € -77 689 € 3 269 466 € 22 578 € 292 938 € 9 776 178 € 126 842 081 €
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 26 529 521 € -348 095 € 7 582 613 € 150 355 € 1 938 796 € 3 458 157 € 44 592 316 €
Výroba výrobkov z gumy a plastu 1 234 190 447 € -87 169 € 3 504 692 € 29 642 € 548 513 € 28 693 696 € 530 960 172 €
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 1 555 213 034 € -28 088 € 2 107 954 € 28 609 € 327 928 € 29 409 719 € 337 109 519 €
Výroba a spracovanie kovov 444 364 088 € -880 203 € 5 409 127 € 49 246 € 504 124 € 19 403 015 € 198 624 926 €
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení 9 138 73 445 € -10 968 € 1 128 290 € 11 963 € 160 440 € 62 973 304 € 844 558 322 €
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 1 120 164 376 € -27 859 € 1 842 675 € 23 813 € 201 531 € 23 884 449 € 202 135 509 €
Výroba elektrických zariadení 1 146 120 578 € -42 725 € 2 939 349 € 20 907 € 502 350 € 18 816 365 € 452 115 412 €
Výroba strojov a zariadení i. n. 1 250 253 548 € -63 331 € 3 756 162 € 39 964 € 612 482 € 41 243 111 € 632 081 192 €
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 509 661 482 € -429 971 € 19 313 623 € 103 632 € 2 043 323 € 46 634 189 € 919 495 347 €
Výroba ostatných dopravných prostriedkov 50 229 418 € -30 944 € 4 079 224 € 18 639 € 745 968 € 838 755 € 33 568 538 €
Výroba nábytku 744 53 825 € -25 134 € 1 876 528 € 8 414 € 382 960 € 3 357 259 € 152 800 884 €
Iná výroba 1 956 54 918 € -3 084 € 461 503 € 5 041 € 89 751 € 5 257 287 € 93 610 006 €
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 2 320 82 537 € -10 942 € 1 331 107 € 13 819 € 256 629 € 15 298 103 € 284 087 921 €
Spolu 36 152 114 438 € -32 030 € 1 836 871 € 16 184 € 252 050 € 387 970 334 € 6 042 392 191 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
Lindab a.s. 416 777 € 8 753 405 € 104 381 € 889 647 €
Bilfinger Slovensko s.r.o. 89 285 € 5 397 761 € 1 862 395 €
AWECO Appliances Slovakia k.s. 188 737 € 349 170 € 12 460 €
VUKI a.s. 252 878 € 10 035 031 € 44 468 € 1 744 501 €
RAMEX a.s. 5 490 € 1 979 106 € 2 461 € 1 480 281 €
TBB, a. s. 673 873 € 23 210 058 € 193 427 € 6 619 713 €
MODEX, a.s. 14 113 € 1 516 453 € 3 731 € 946 486 €
PFS, a.s. 457 526 € 11 878 111 € 126 422 € 3 799 102 €
DRU a.s. 258 472 € 7 469 884 € 69 930 € 2 459 516 €
HYZA, a.s. 1 768 437 € 92 132 801 € 516 883 € 15 005 759 €
DS Smith Turpak Obaly, a.s. 42 319 520 € 3 848 585 €
Telegrafia, a.s. 566 176 € 7 140 872 € 48 617 € 2 259 913 €
ECM ECO Monitoring, a.s. 496 154 € 3 788 815 € 24 021 € 620 930 €
ZVT - PRINT, a.s. 1 381 590 € 4 770 € 488 131 €
LVD S2, a.s. 35 152 € 750 742 € 20 092 € 492 489 €
Podtatranská hydina a.s. 37 185 € 49 269 496 € 181 527 € 5 290 545 €
FEREX, s.r.o. 3 759 € 1 508 920 € 4 887 € 216 006 €
MIPEL, a.s.
PRINTON s.r.o. 490 557 € 1 953 552 € 109 293 € 412 616 €
EUROWATER, spol. s r.o. 147 301 € 1 851 613 € 38 734 € 553 314 €
HACO, a.s. 11 600 968 € 1 544 949 €
ALTRON SK, a.s. 38 360 € 3 620 334 € 33 699 € 854 551 €
Terichem Tervakoski, a.s. 43 648 670 € 801 608 € 6 049 514 €
POLYSAN, a.s. 19 389 €
Biotika a.s. 1 127 814 € 29 204 327 € 346 707 € 5 881 742 €
PROGAST, spol. s r.o. 1 958 688 € 14 764 156 € 517 557 € 1 975 998 €
VIPO a.s. 419 364 € 15 126 629 € 109 868 € 3 578 742 €
P E Z A a.s. 347 093 € 13 194 063 € 95 505 € 3 755 716 €
LASERKOV a.s. 189 807 € 3 374 857 € 51 795 € 500 824 €
GROTTO, a.s. 3 117 532 € 10 267 477 € 19 847 € 1 227 347 €
TERBO s.r.o.
EKOLIN, s.r.o. 20 430 € 156 190 € 69 265 €
D.K.D. spol. s r.o. 6 615 € 187 659 € 962 € 149 308 €
Vitalos s. r. o. 20 925 € 490 628 € 5 798 € 167 570 €
RMC s.r.o. 29 207 € 1 688 523 € 494 367 €
HIGA, s.r.o. 314 841 € 1 963 190 € 85 200 € 485 424 €
CEMMAC a.s. 1 991 213 € 39 168 279 € 558 460 € 4 803 507 €
ELPAF s.r.o. 27 562 € 137 423 € 7 564 € 32 023 €
Mlyn Pohronský Ruskov a.s. 32 620 098 € 2 442 415 €
SCHAFY, spol. s r. o. 8 892 € 3 193 779 € 3 020 € 689 373 €
WINFER spol. s r.o. 213 630 € 5 846 617 € 60 520 € 1 116 984 €
Hriňovské strojárne, a.s. 137 321 € 10 481 811 € 66 980 € 2 606 111 €
ELTECO, a.s. „v konkurze" 245 801 € 1 491 € 334 441 €
ZVT- PREVIS, a.s. 19 213 € 538 632 € 316 476 €
Q 4 U, spol. s r.o. 810 971 € 233 € 101 787 €
PROMPT, spol.s.r.o. 8 556 € 38 527 € 606 €
R.J.R., s.r.o. 1 958 326 € 136 244 €
NITRAGOLD spol. s r.o.
SENZOR, s.r.o. 250 284 € 5 310 621 € 46 748 € 1 675 447 €
AMIDO -EXQUISIT s.r.o. 217 588 € 3 120 080 € 57 970 € 783 077 €