Priemyselná výroba

Všetky kategórie

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Výroba potravín 2 996 88 572 € -28 520 € 1 625 230 € 11 559 € 200 499 € 26 712 721 € 463 352 561 €
Výroba nápojov 860 298 118 € -20 168 € 1 144 667 € 19 319 € 123 525 € 14 508 210 € 92 767 194 €
Výroba tabakových výrobkov 2 9 183 € -247 € 24 153 € 0 € 2 534 € 0 € 5 067 €
Výroba textilu 899 87 326 € -14 735 € 737 294 € 13 192 € 148 170 € 8 126 123 € 91 272 926 €
Výroba odevov 2 113 18 003 € -5 357 € 304 047 € 2 422 € 100 456 € 3 044 848 € 126 273 284 €
Výroba kože a kožených výrobkov 304 137 662 € -10 618 € 2 733 866 € 19 566 € 533 951 € 4 480 707 € 122 274 790 €
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu 5 689 23 632 € -5 969 € 363 477 € 2 719 € 38 915 € 10 064 140 € 144 062 019 €
Výroba papiera a papierových výrobkov 299 194 797 € -49 750 € 3 070 622 € 25 325 € 356 225 € 6 457 995 € 90 837 448 €
Tlač a reprodukcia záznamových médií 1 444 17 890 € -10 207 € 415 134 € 2 822 € 59 376 € 3 389 318 € 71 311 060 €
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 28 110 619 € -122 159 € 2 841 566 € 17 350 € 79 173 € 433 749 € 1 979 323 €
Výroba chemikálií a chemických produktov 487 210 585 € -73 899 € 3 143 963 € 20 810 € 280 174 € 9 281 065 € 124 957 766 €
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 27 560 306 € -1 316 857 € 7 491 411 € 167 073 € 1 917 353 € 4 009 751 € 46 016 469 €
Výroba výrobkov z gumy a plastu 1 257 169 176 € -75 641 € 3 350 566 € 27 455 € 540 950 € 27 235 385 € 536 622 561 €
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 1 588 186 425 € -29 277 € 2 055 230 € 24 300 € 319 895 € 25 807 008 € 339 728 256 €
Výroba a spracovanie kovov 472 322 103 € -835 141 € 4 789 875 € 40 337 € 473 973 € 17 062 752 € 200 490 399 €
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení 9 331 66 042 € -10 151 € 1 091 210 € 10 485 € 158 137 € 57 164 845 € 862 163 964 €
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 1 183 155 003 € -25 540 € 1 703 419 € 21 167 € 190 548 € 22 606 242 € 203 505 482 €
Výroba elektrických zariadení 1 195 109 015 € -51 367 € 2 815 832 € 17 370 € 490 254 € 16 483 795 € 465 250 630 €
Výroba strojov a zariadení i. n. 1 272 204 852 € -68 103 € 3 659 830 € 35 228 € 607 578 € 37 130 498 € 640 386 711 €
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 524 668 071 € -382 858 € 19 046 267 € 86 443 € 2 031 500 € 40 196 034 € 944 647 629 €
Výroba ostatných dopravných prostriedkov 51 188 493 € -28 167 € 4 004 599 € 16 292 € 728 842 € 749 441 € 33 526 732 €
Výroba nábytku 743 55 987 € -21 989 € 1 822 571 € 8 726 € 378 576 € 3 490 327 € 151 430 212 €
Iná výroba 2 008 44 608 € -3 192 € 446 651 € 5 661 € 91 202 € 6 221 852 € 100 230 594 €
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 2 343 77 233 € -13 033 € 1 317 215 € 12 856 € 252 613 € 14 603 967 € 286 968 567 €
Spolu 37 115 104 460 € -31 361 € 1 760 462 € 14 391 € 245 947 € 359 260 773 € 6 140 061 644 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
Lindab a.s. 546 494 € 9 546 793 € 150 888 € 983 605 €
Bilfinger Slovensko s.r.o. 89 285 € 5 397 761 € 1 862 395 €
AWECO Appliances Slovakia k.s. 49 251 € 366 623 € 14 €
VUKI a.s. 8 132 135 € 1 724 338 €
RAMEX a.s. 7 209 € 2 423 615 € 2 780 € 1 818 445 €
TBB, a. s. 284 912 € 21 818 711 € 89 503 € 6 610 667 €
MODEX, a.s. 1 354 453 € 1 352 € 925 177 €
PFS, a.s. 23 994 € 11 176 090 € 10 425 € 4 154 186 €
DRU a.s. 338 067 € 7 320 263 € 92 616 € 2 430 350 €
HYZA, a.s. 1 768 437 € 92 132 801 € 516 883 € 15 005 759 €
DS Smith Turpak Obaly, a.s. 42 319 520 € 3 848 585 €
Telegrafia, a.s. 566 176 € 7 140 872 € 48 617 € 2 259 913 €
ECM ECO Monitoring, a.s. 575 163 € 4 154 173 € 8 500 € 684 591 €
ZVT - PRINT, a.s. 1 381 590 € 4 770 € 488 131 €
LVD S2, a.s. 35 152 € 750 742 € 20 092 € 492 489 €
Podtatranská hydina a.s. 33 912 452 € 6 448 988 €
FEREX, s.r.o. 10 527 € 1 771 209 € 3 830 € 246 122 €
MIPEL, a.s.
PRINTON s.r.o. 574 929 € 1 936 191 € 101 276 € 412 529 €
EUROWATER, spol. s r.o. 147 301 € 1 851 613 € 38 734 € 553 314 €
HACO, a.s. 11 600 968 € 1 544 949 €
ALTRON SK, a.s. 38 360 € 3 620 334 € 33 699 € 854 551 €
Terichem Tervakoski, a.s. 2 071 915 € 39 848 722 € 572 686 € 5 897 276 €
POLYSAN, a.s. 19 389 €
Biotika a.s. 2 022 153 € 26 334 252 € 475 983 € 5 753 256 €
PROGAST, spol. s r.o. 1 958 688 € 14 764 156 € 517 557 € 1 975 998 €
VIPO a.s. 419 364 € 15 126 629 € 109 868 € 3 578 742 €
P E Z A a.s. 347 093 € 13 194 063 € 95 505 € 3 755 716 €
LASERKOV a.s. 189 807 € 3 374 857 € 51 795 € 500 824 €
GROTTO, a.s. 77 351 € 3 238 862 € 15 378 € 1 311 880 €
TERBO s.r.o.
EKOLIN, s.r.o. 14 016 € 176 668 € 81 317 €
D.K.D. spol. s r.o. 142 784 € 128 958 €
Vitalos s. r. o. 45 195 € 527 526 € 12 178 € 169 545 €
RMC s.r.o. 22 871 € 1 397 167 € 5 246 € 497 456 €
HIGA, s.r.o. 370 864 € 2 150 295 € 100 368 € 554 610 €
CEMMAC a.s. 1 991 213 € 39 168 279 € 558 460 € 4 803 507 €
ELPAF s.r.o. 1 193 € 87 509 € 316 € 35 856 €
Mlyn Pohronský Ruskov a.s. 32 620 098 € 2 442 415 €
SCHAFY, spol. s r. o. 8 347 € 3 211 817 € 3 873 € 685 909 €
WINFER spol. s r.o. 198 703 € 5 716 459 € 59 089 € 1 091 919 €
Hriňovské strojárne, a.s. 591 925 € 10 849 182 € 180 938 € 2 515 829 €
ELTECO, a.s. „v konkurze" 245 801 € 1 491 € 334 441 €
ZVT- PREVIS, a.s. 19 213 € 538 632 € 316 476 €
Q 4 U, spol. s r.o. 810 971 € 233 € 101 787 €
PROMPT, spol.s.r.o. 16 045 € 41 054 € 3 366 €
R.J.R., s.r.o. 3 652 € 2 572 947 € 605 € 73 954 €
NITRAGOLD spol. s r.o.
SENZOR, s.r.o. 250 284 € 5 310 621 € 46 748 € 1 675 447 €
AMIDO -EXQUISIT s.r.o. 65 305 € 3 234 854 € 20 978 € 818 355 €