Priemyselná výroba

Všetky kategórie

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Výroba potravín 2 968 96 238 € -28 979 € 1 692 757 € 11 935 € 204 843 € 26 054 690 € 447 171 910 €
Výroba nápojov 843 305 955 € -23 018 € 1 186 004 € 20 602 € 125 139 € 14 833 723 € 90 100 415 €
Výroba tabakových výrobkov 2 9 183 € -60 € 26 338 € 0 € 4 509 € 0 € 9 017 €
Výroba textilu 951 97 077 € -15 003 € 775 235 € 13 719 € 153 470 € 8 176 305 € 91 467 885 €
Výroba odevov 2 324 20 084 € -4 079 € 313 992 € 2 501 € 101 187 € 3 128 519 € 126 585 420 €
Výroba kože a kožených výrobkov 326 170 168 € -16 134 € 3 130 180 € 23 963 € 576 607 € 5 511 442 € 132 619 596 €
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu 6 217 25 997 € -4 788 € 374 742 € 3 190 € 38 832 € 11 459 965 € 139 522 927 €
Výroba papiera a papierových výrobkov 310 193 874 € -48 440 € 3 892 157 € 45 767 € 412 109 € 11 670 466 € 105 087 732 €
Tlač a reprodukcia záznamových médií 1 514 18 463 € -11 727 € 424 283 € 3 009 € 58 289 € 3 637 643 € 70 470 858 €
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 26 120 505 € -114 931 € 2 993 851 € 15 758 € 86 439 € 362 438 € 1 988 099 €
Výroba chemikálií a chemických produktov 488 213 442 € -85 832 € 3 257 271 € 22 230 € 286 297 € 9 825 827 € 126 543 394 €
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 28 502 854 € -313 801 € 7 462 672 € 139 271 € 1 864 866 € 3 481 770 € 46 621 639 €
Výroba výrobkov z gumy a plastu 1 312 187 405 € -77 417 € 3 395 667 € 28 440 € 534 008 € 28 184 309 € 529 201 760 €
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 1 718 185 935 € -28 953 € 1 913 337 € 24 895 € 291 445 € 26 239 819 € 307 182 801 €
Výroba a spracovanie kovov 445 315 246 € -841 306 € 4 225 276 € 41 908 € 435 676 € 16 092 754 € 167 299 394 €
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení 11 319 77 007 € -8 915 € 1 201 953 € 12 225 € 162 831 € 65 475 174 € 872 121 322 €
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 1 183 159 372 € -61 840 € 1 874 801 € 25 522 € 212 028 € 25 981 253 € 215 844 498 €
Výroba elektrických zariadení 1 211 120 340 € -37 821 € 3 501 519 € 22 672 € 545 703 € 20 427 442 € 491 678 051 €
Výroba strojov a zariadení i. n. 1 309 258 826 € -65 916 € 4 059 490 € 43 218 € 622 716 € 44 903 957 € 647 002 370 €
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 523 686 929 € -375 758 € 19 076 971 € 108 103 € 2 003 851 € 49 835 371 € 923 775 094 €
Výroba ostatných dopravných prostriedkov 51 228 594 € -29 913 € 4 074 941 € 18 540 € 745 706 € 834 303 € 33 556 750 €
Výroba nábytku 809 55 774 € -23 275 € 1 868 703 € 8 620 € 379 614 € 3 534 149 € 155 641 852 €
Iná výroba 2 195 36 148 € -3 015 € 470 676 € 4 942 € 89 666 € 5 253 291 € 95 314 909 €
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 2 722 83 499 € -8 562 € 1 366 334 € 13 664 € 270 001 € 15 276 719 € 301 860 624 €
Spolu 40 794 113 031 € -27 814 € 1 853 601 € 16 422 € 251 084 € 400 181 329 € 6 118 668 317 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
Lindab a.s. 416 777 € 8 753 405 € 104 381 € 889 647 €
Bilfinger Slovensko s.r.o. 89 285 € 5 397 761 € 1 862 395 €
AWECO Appliances Slovakia k.s. 188 737 € 349 170 € 12 460 €
VUKI a.s. 252 878 € 10 035 031 € 44 468 € 1 744 501 €
RAMEX a.s. 5 490 € 1 979 106 € 2 461 € 1 480 281 €
TBB, a. s. 673 873 € 23 210 058 € 193 427 € 6 619 713 €
MODEX, a.s. 14 113 € 1 516 453 € 3 731 € 946 486 €
PFS, a.s. 457 526 € 11 878 111 € 126 422 € 3 799 102 €
DRU a.s. 258 472 € 7 469 884 € 69 930 € 2 459 516 €
HYZA, a.s. 1 768 437 € 92 132 801 € 516 883 € 15 005 759 €
DS Smith Turpak Obaly, a.s. 42 319 520 € 3 848 585 €
Telegrafia, a.s. 566 176 € 7 140 872 € 48 617 € 2 259 913 €
ECM ECO Monitoring, a.s. 496 154 € 3 788 815 € 24 021 € 620 930 €
ZVT - PRINT, a.s. 1 381 590 € 4 770 € 488 131 €
LVD S2, a.s. 35 152 € 750 742 € 20 092 € 492 489 €
Podtatranská hydina a.s. 37 185 € 49 269 496 € 181 527 € 5 290 545 €
FEREX, s.r.o. 3 759 € 1 508 920 € 4 887 € 216 006 €
MIPEL, a.s. 533 € 960 €
PRINTON s.r.o. 490 557 € 1 953 552 € 109 293 € 412 616 €
EUROWATER, spol. s r.o. 444 799 € 2 741 481 € 125 593 € 512 720 €
HACO, a.s. 11 600 968 € 1 544 949 €
ALTRON SK, a.s. 38 360 € 3 620 334 € 33 699 € 854 551 €
Terichem Tervakoski, a.s. 43 648 670 € 801 608 € 6 049 514 €
POLYSAN, a.s. 19 389 €
Biotika a.s. 1 127 814 € 29 204 327 € 346 707 € 5 881 742 €
PROGAST, spol. s r.o. 1 958 688 € 14 764 156 € 517 557 € 1 975 998 €
VIPO a.s. 419 364 € 15 126 629 € 109 868 € 3 578 742 €
P E Z A a.s. 347 093 € 13 194 063 € 95 505 € 3 755 716 €
LASERKOV a.s. 189 807 € 3 374 857 € 51 795 € 500 824 €
GROTTO, a.s. 3 117 532 € 10 267 477 € 19 847 € 1 227 347 €
TERBO s.r.o.
EKOLIN, s.r.o. 20 430 € 156 190 € 69 265 €
D.K.D. spol. s r.o. 6 615 € 187 659 € 962 € 149 308 €
Vitalos s. r. o. 20 925 € 490 628 € 5 798 € 167 570 €
RMC s.r.o. 29 207 € 1 688 523 € 494 367 €
HIGA, s.r.o. 314 841 € 1 963 190 € 85 200 € 485 424 €
CEMMAC a.s. 1 991 213 € 39 168 279 € 558 460 € 4 803 507 €
ELPAF s.r.o. 27 562 € 137 423 € 7 564 € 32 023 €
Mlyn Pohronský Ruskov a.s. 32 620 098 € 2 442 415 €
SCHAFY, spol. s r. o. 8 892 € 3 193 779 € 3 020 € 689 373 €
WINFER spol. s r.o. 213 630 € 5 846 617 € 60 520 € 1 116 984 €
Hriňovské strojárne, a.s. 137 321 € 10 481 811 € 66 980 € 2 606 111 €
ELTECO, a.s. „v konkurze" 245 801 € 1 491 € 334 441 €
ZVT- PREVIS, a.s. 19 213 € 538 632 € 316 476 €
Q 4 U, spol. s r.o. 810 971 € 233 € 101 787 €
PROMPT, spol.s.r.o. 8 556 € 38 527 € 606 €
R.J.R., s.r.o. 1 958 326 € 136 259 €
NITRAGOLD spol. s r.o.
SENZOR, s.r.o. 250 284 € 5 310 621 € 46 748 € 1 675 447 €
AMIDO -EXQUISIT s.r.o. 217 588 € 3 120 080 € 57 970 € 783 077 €