Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Všetky kategórie

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace 7 592 60 923 € -12 053 € 767 599 € 7 892 € 127 030 € 31 678 598 € 509 899 410 €
Lesníctvo a ťažba dreva 6 302 28 238 € -859 € 539 125 € 4 707 € 103 371 € 5 672 180 € 124 561 589 €
Rybolov a akvakultúra 108 12 526 € -28 058 € 171 834 € 1 457 € 37 904 € 112 196 € 2 918 592 €
Spolu 14 002 52 603 € -6 485 € 706 993 € 7 074 € 120 351 € 37 462 974 € 637 379 591 €
SpoločnosťZisk/StrataObratDaneMzdy
Mestské lesy Košice a.s. 366 927 € 5 984 037 € 113 720 € 1 529 568 €
Slovryb, a.s. 90 960 € 2 918 008 € 31 476 € 819 268 €
Estrella, a.s. 23 500 € 164 008 € 12 797 €
BIOPLANT, s.r.o. 1 692 543 € 423 377 €
VŠÚZ - Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky, a.s. 78 720 € 108 735 € 3 963 €
PD Gbely, a.s. 10 005 € 5 698 315 € 6 990 € 1 124 017 €
LESY V. KYJOVSKÝ s.r.o. 59 256 € 254 € 19 934 €
Hybrav a.s. 8 039 € 4 856 524 € 26 941 € 707 159 €
Poľnohospodár Nové Zámky a.s. 566 347 € 9 357 509 € 174 203 € 2 125 197 €
ProOvo a.s. 500 200 € 7 733 556 € 163 379 € 990 900 €
Mestské lesy, spol. s r.o. 15 847 € 1 610 159 € 6 406 € 455 875 €
Radvaň s.r.o. 7 298 € 383 876 € 716 € 179 502 €
SEMAT, a.s. 6 093 222 € 802 032 €
PRO-FOREST Rožňava s.r.o. 11 152 € 2 728 992 € 2 936 € 227 188 €
Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. 84 087 € 1 694 223 € 27 198 € 496 681 €
GELNICKÉ LESY, s.r.o., Gelnica 7 873 € 1 441 873 € 370 268 €
Agrokombinát MI,a.s. 1 066 709 €
HORDEUM s.r.o. 58 933 € 12 770 €
K. L. K. spol. s r. o. 57 424 € 977 098 € 17 591 € 211 423 €
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. 130 359 € 4 749 902 € 45 141 € 784 880 €
SHP a.s. 371 330 € 8 598 025 € 107 310 € 1 254 098 €
GAMOTA a.s. 153 756 € 9 092 706 € 41 701 € 324 428 €
AWALD, s.r.o. 210 € 322 221 € 9 380 €
SPOHYPO Rimavská Sobota, a.s. 385 013 € 2 977 619 € 100 381 € 562 419 €
FROLKOVIČ s.r.o. 4 402 € 494 509 € 1 172 € 48 784 €
AGRO - BIO HUBICE, a.s. 978 044 € 2 317 853 € 130 757 € 15 051 €
TRITICUM s.r.o. 566 553 € 3 221 647 € 148 366 € 359 542 €
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 26 839 € 1 507 063 € 8 492 € 466 732 €
AT TATRY, spol. s r.o. 2 804 509 € 581 371 €
Ing. Attila Kálazi
RRJ, s.r.o. 2 393 € 308 959 € 2 990 € 21 669 €
Vikartovská agrárna spoločnosť, a.s. 11 132 € 1 937 450 € 3 143 € 411 436 €
AgroFoods, s.r.o. 222 236 € 10 458 € 24 750 €
Zdenek Černay
Roland Tóth - FALCON
LESY mesta Levoča, spol. s r.o. 15 071 € 857 236 € 5 269 € 417 669 €
AKRON a.s. 742 539 € 200 533 €
BARANČIA, s.r.o. 59 484 € 1 298 477 € 8 848 € 239 563 €
ZELSEED spol. s r.o. 28 325 € 967 830 € 8 823 € 400 983 €
Miroslav Dudo - VMD
"H+H UNIPO", spol. s r.o. 41 277 € 1 802 422 € 13 159 € 201 889 €
Róbert Soós
BIOTOP, spol. s r.o. 121 813 € 231 € 37 268 €
HYDINA HOLDING,s.r.o. 6 802 € 4 023 324 € 906 072 €
Anna Beníková SHR
Norbert Slezák - ROYAL DOG
BRANKO, a.s. 202 954 € 21 956 € 21 393 €
Alžbeta Sasáková INOX
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o. 21 957 € 6 153 265 € 21 635 € 1 174 605 €
Ing. Peter Francisci