Prehľad finančných ukazovateľov spoločností podľa činností

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 12 621 53 210 € -7 210 € 722 284 € 7 145 € 122 705 € 37 137 423 € 637 823 161 €
Ťažba a dobývanie 218 323 378 € -66 331 € 1 790 319 € 48 601 € 292 558 € 9 963 195 € 59 974 353 €
Priemyselná výroba 36 152 114 438 € -32 030 € 1 836 871 € 16 184 € 252 050 € 387 970 334 € 6 042 392 190 €
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 593 407 936 € -355 171 € 7 968 182 € 49 075 € 305 043 € 27 383 613 € 170 214 052 €
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov 1 360 81 308 € -68 970 € 1 343 264 € 16 873 € 319 952 € 19 927 488 € 377 863 383 €
Stavebníctvo 34 857 35 802 € -6 665 € 443 923 € 5 208 € 46 656 € 107 302 255 € 961 290 689 €
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov 72 775 64 231 € -11 935 € 1 089 559 € 7 887 € 70 831 € 370 360 361 € 3 325 961 993 €
Doprava a skladovanie 13 626 49 904 € -14 913 € 951 587 € 7 242 € 137 073 € 70 606 521 € 1 336 464 166 €
Ubytovacie a stravovacie služby 13 556 19 053 € -11 893 € 224 858 € 1 941 € 50 130 € 16 424 827 € 424 153 805 €
Informácie a komunikácia 15 022 59 062 € -23 449 € 433 195 € 8 570 € 109 888 € 111 652 544 € 1 431 405 427 €
Finančné a poisťovacie činnosti 1 953 389 628 € -15 647 € 1 378 782 € 35 929 € 110 095 € 24 934 908 € 76 295 984 €
Činnosti v oblasti nehnuteľností 18 453 65 355 € -36 369 € 337 392 € 6 338 € 27 635 € 92 267 833 € 402 311 418 €
Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy 50 493 37 864 € -14 750 € 291 821 € 4 674 € 41 078 € 190 134 337 € 1 670 909 885 €
Administratívne a podporné služby 26 254 30 620 € -25 581 € 349 444 € 3 681 € 51 585 € 86 761 939 € 1 215 757 147 €
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 3 245 761 894 € -6 791 220 € 1 953 732 € 992 € 2 697 920 € 3 172 531 € 8 611 761 091 €
Vzdelávanie 7 934 16 321 € -4 617 € 131 552 € 1 299 € 279 921 € 7 973 036 € 1 711 997 699 €
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 10 649 35 163 € -24 573 € 336 472 € 6 868 € 273 342 € 50 338 122 € 1 988 289 916 €
Umenie, zábava a rekreácia 7 470 70 419 € -6 360 € 1 052 532 € 8 617 € 108 294 € 29 141 880 € 365 708 870 €
Ostatné činnosti 20 003 12 493 € -1 156 € 132 107 € 1 454 € 24 369 € 5 147 797 € 81 343 846 €
Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie 1 0 €
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení 9 0 €
Spolu 347 244 67 873 € -47 294 € 724 500 € 7 075 € 132 751 € 1 648 600 944 € 30 891 919 075 €