Prehľad finančných ukazovateľov spoločností podľa činností

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 12 609 53 335 € -7 274 € 723 019 € 7 183 € 123 151 € 37 201 079 € 637 798 708 €
Ťažba a dobývanie 217 325 930 € -66 473 € 1 783 780 € 48 856 € 291 681 € 9 966 618 € 59 502 993 €
Priemyselná výroba 36 257 114 527 € -31 863 € 1 837 791 € 16 176 € 252 566 € 386 565 958 € 6 035 812 035 €
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 595 408 976 € -343 656 € 7 991 085 € 49 906 € 304 475 € 27 947 592 € 170 505 912 €
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov 1 360 81 990 € -67 996 € 1 341 903 € 16 900 € 320 727 € 19 874 181 € 377 175 222 €
Stavebníctvo 35 001 35 862 € -6 658 € 443 342 € 5 207 € 46 669 € 106 952 581 € 958 530 049 €
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov 73 245 64 661 € -11 229 € 1 094 298 € 7 901 € 70 923 € 371 238 690 € 3 332 553 036 €
Doprava a skladovanie 13 617 50 208 € -14 908 € 953 305 € 7 282 € 137 500 € 70 821 001 € 1 337 326 746 €
Ubytovacie a stravovacie služby 13 638 19 130 € -11 881 € 225 349 € 1 940 € 50 307 € 16 370 278 € 424 437 398 €
Informácie a komunikácia 14 998 59 321 € -23 243 € 435 261 € 8 580 € 110 565 € 111 398 019 € 1 435 245 161 €
Finančné a poisťovacie činnosti 1 984 390 618 € -15 232 € 1 373 230 € 36 039 € 110 330 € 24 938 855 € 76 238 226 €
Činnosti v oblasti nehnuteľností 18 443 65 877 € -35 529 € 333 673 € 6 363 € 27 551 € 92 506 262 € 400 531 439 €
Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy 50 471 37 901 € -14 636 € 291 466 € 4 673 € 41 261 € 189 486 600 € 1 673 158 870 €
Administratívne a podporné služby 26 193 30 740 € -25 604 € 350 310 € 3 688 € 51 565 € 86 591 203 € 1 210 646 422 €
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 3 245 763 597 € -6 750 818 € 1 949 810 € 993 € 2 698 335 € 3 177 162 € 8 613 085 087 €
Vzdelávanie 7 966 16 341 € -4 680 € 128 705 € 1 271 € 279 869 € 7 813 442 € 1 714 754 477 €
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 10 661 35 067 € -24 470 € 336 322 € 6 848 € 273 390 € 50 150 019 € 1 987 269 591 €
Umenie, zábava a rekreácia 7 461 70 956 € -6 356 € 1 057 451 € 8 722 € 108 884 € 29 522 585 € 368 028 737 €
Ostatné činnosti 20 061 12 585 € -1 149 € 133 184 € 1 460 € 24 417 € 5 143 407 € 81 137 661 €
Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie 1 0 €
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení 9 0 €
Spolu 348 032 68 099 € -46 882 € 725 994 € 7 086 € 133 027 € 1 647 665 532 € 30 893 737 770 €