Prehľad finančných ukazovateľov spoločností podľa činností

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 12 802 52 214 € -7 688 € 699 632 € 6 718 € 121 388 € 36 205 746 € 654 159 694 €
Ťažba a dobývanie 222 275 597 € -40 249 € 1 711 671 € 35 916 € 290 341 € 7 506 462 € 60 681 245 €
Priemyselná výroba 37 320 102 747 € -30 839 € 1 741 653 € 14 074 € 244 318 € 355 530 545 € 6 171 728 202 €
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 596 435 478 € -307 681 € 7 876 597 € 49 833 € 314 494 € 27 956 515 € 176 431 283 €
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov 1 413 85 339 € -53 529 € 1 325 674 € 13 251 € 328 153 € 16 365 070 € 405 268 731 €
Stavebníctvo 35 746 33 177 € -6 950 € 427 983 € 4 720 € 46 131 € 101 889 774 € 995 885 369 €
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov 72 867 61 819 € -11 814 € 1 102 758 € 7 633 € 73 103 € 360 953 535 € 3 457 060 845 €
Doprava a skladovanie 13 879 46 544 € -14 661 € 924 414 € 6 808 € 138 185 € 68 380 253 € 1 387 931 911 €
Ubytovacie a stravovacie služby 13 871 19 006 € -11 555 € 218 356 € 1 831 € 49 868 € 16 164 000 € 440 333 503 €
Informácie a komunikácia 15 646 61 609 € -20 034 € 427 955 € 8 797 € 109 314 € 120 267 120 € 1 494 218 843 €
Finančné a poisťovacie činnosti 1 874 379 162 € -28 465 € 1 528 473 € 36 487 € 109 711 € 25 869 239 € 77 675 459 €
Činnosti v oblasti nehnuteľností 19 019 57 674 € -36 608 € 332 893 € 5 713 € 27 916 € 86 498 793 € 422 654 367 €
Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy 52 046 36 059 € -12 447 € 280 109 € 4 438 € 39 940 € 187 729 069 € 1 689 489 929 €
Administratívne a podporné služby 28 015 28 740 € -16 546 € 326 460 € 3 403 € 48 702 € 86 302 448 € 1 235 232 652 €
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 3 248 498 254 € -7 526 885 € 2 126 085 € 338 € 1 667 350 € 1 082 607 € 5 327 182 549 €
Vzdelávanie 8 125 17 927 € -7 731 € 131 108 € 1 276 € 321 075 € 8 092 672 € 2 029 838 284 €
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 10 682 62 327 € -11 604 € 348 814 € 6 321 € 308 386 € 46 685 705 € 2 258 929 052 €
Umenie, zábava a rekreácia 7 610 52 305 € -10 427 € 1 069 580 € 6 194 € 116 432 € 21 858 306 € 410 306 144 €
Ostatné činnosti 20 163 12 144 € -1 172 € 130 908 € 1 393 € 23 823 € 5 236 052 € 84 379 382 €
Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie 1 0 €
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení 9 0 €
Spolu 355 154 61 380 € -47 495 € 705 771 € 6 536 € 119 171 € 1 580 573 911 € 28 779 387 444 €