Prehľad finančných ukazovateľov spoločností podľa činností

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 12 761 51 815 € -7 709 € 701 303 € 6 718 € 121 723 € 35 943 213 € 651 217 044 €
Ťažba a dobývanie 220 276 743 € -41 852 € 1 734 648 € 36 226 € 299 008 € 7 498 804 € 61 894 683 €
Priemyselná výroba 37 115 104 460 € -31 361 € 1 760 462 € 14 391 € 245 947 € 359 260 773 € 6 140 061 644 €
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 594 433 621 € -303 715 € 8 003 575 € 49 903 € 315 415 € 27 896 016 € 176 316 751 €
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov 1 405 84 466 € -53 908 € 1 333 609 € 13 237 € 328 636 € 16 254 724 € 403 564 804 €
Stavebníctvo 35 656 33 435 € -6 988 € 430 117 € 4 745 € 45 930 € 101 687 604 € 984 231 054 €
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov 72 927 61 980 € -11 795 € 1 090 873 € 7 605 € 72 192 € 358 974 574 € 3 407 529 907 €
Doprava a skladovanie 13 868 47 642 € -14 561 € 932 577 € 6 855 € 138 151 € 68 594 360 € 1 382 480 489 €
Ubytovacie a stravovacie služby 13 823 19 124 € -11 618 € 219 699 € 1 834 € 49 804 € 16 035 979 € 435 538 461 €
Informácie a komunikácia 15 539 58 441 € -22 962 € 421 166 € 8 244 € 108 705 € 111 717 091 € 1 472 953 725 €
Finančné a poisťovacie činnosti 1 952 411 611 € -27 432 € 1 558 199 € 36 870 € 111 880 € 26 251 124 € 79 546 786 €
Činnosti v oblasti nehnuteľností 18 909 59 196 € -35 926 € 328 892 € 5 789 € 27 777 € 86 935 706 € 417 096 006 €
Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy 51 744 36 537 € -13 688 € 282 666 € 4 453 € 41 066 € 186 829 363 € 1 722 799 076 €
Administratívne a podporné služby 27 672 28 755 € -16 595 € 329 368 € 3 452 € 49 326 € 86 302 386 € 1 233 156 274 €
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 3 246 686 265 € -7 109 251 € 2 088 783 € 533 € 2 114 210 € 1 704 986 € 6 750 671 946 €
Vzdelávanie 8 079 17 339 € -7 626 € 130 659 € 1 246 € 302 865 € 7 836 547 € 1 897 751 594 €
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 10 676 38 193 € -25 733 € 345 470 € 6 283 € 290 261 € 46 280 289 € 2 121 225 280 €
Umenie, zábava a rekreácia 7 580 54 559 € -8 751 € 1 008 186 € 6 143 € 112 857 € 21 457 355 € 393 646 316 €
Ostatné činnosti 20 155 12 051 € -1 173 € 128 755 € 1 414 € 24 175 € 5 248 916 € 84 588 480 €
Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie 1 0 €
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení 9 0 €
Spolu 353 931 64 012 € -45 856 € 706 145 € 6 553 € 124 403 € 1 572 709 810 € 29 816 270 320 €