Prehľad finančných ukazovateľov spoločností podľa činností

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 14 002 52 603 € -6 485 € 706 993 € 7 074 € 120 351 € 37 462 974 € 637 379 591 €
Ťažba a dobývanie 222 324 993 € -52 619 € 1 774 366 € 48 454 € 291 901 € 10 029 931 € 60 423 599 €
Priemyselná výroba 40 901 113 042 € -27 705 € 1 851 445 € 16 401 € 250 926 € 400 078 876 € 6 121 080 411 €
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 597 406 882 € -318 211 € 7 956 722 € 49 402 € 303 024 € 27 763 894 € 170 299 434 €
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov 1 406 81 391 € -64 541 € 1 334 811 € 16 661 € 315 068 € 19 893 464 € 376 190 599 €
Stavebníctvo 41 027 39 161 € -6 126 € 437 233 € 5 093 € 45 561 € 107 434 126 € 961 027 479 €
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov 80 574 63 132 € -10 243 € 1 056 781 € 7 603 € 67 919 € 372 489 746 € 3 327 620 155 €
Doprava a skladovanie 14 622 49 829 € -13 443 € 925 380 € 7 038 € 133 414 € 70 413 104 € 1 334 674 875 €
Ubytovacie a stravovacie služby 14 724 19 046 € -11 278 € 224 880 € 1 912 € 48 654 € 16 647 905 € 423 632 871 €
Informácie a komunikácia 16 015 59 152 € -19 149 € 429 050 € 8 496 € 108 153 € 112 223 371 € 1 428 370 354 €
Finančné a poisťovacie činnosti 2 545 390 308 € -10 608 € 1 347 484 € 34 785 € 106 612 € 24 662 453 € 75 481 059 €
Činnosti v oblasti nehnuteľností 19 085 65 817 € -34 938 € 335 840 € 6 254 € 27 806 € 92 796 235 € 412 564 843 €
Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy 55 022 37 338 € -13 412 € 295 919 € 4 555 € 39 696 € 189 594 961 € 1 652 216 798 €
Administratívne a podporné služby 27 804 30 789 € -24 240 € 350 585 € 3 626 € 50 846 € 87 925 734 € 1 233 017 095 €
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 3 257 536 439 € -4 370 567 € 1 945 168 € 832 € 2 568 638 € 2 666 511 € 8 214 503 651 €
Vzdelávanie 8 408 16 743 € -4 445 € 127 325 € 1 329 € 277 339 € 8 290 265 € 1 723 938 653 €
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 11 038 35 070 € -22 757 € 335 545 € 6 852 € 272 795 € 50 299 309 € 1 987 313 884 €
Umenie, zábava a rekreácia 7 997 68 531 € -5 914 € 1 035 859 € 8 341 € 105 879 € 28 877 943 € 366 023 076 €
Ostatné činnosti 22 452 12 144 € -1 047 € 129 344 € 1 390 € 23 415 € 5 010 021 € 79 586 367 €
Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie 1 0 €
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení 9 0 €
Spolu 381 708 63 669 € -31 948 € 717 786 € 6 967 € 128 171 € 1 664 560 823 € 30 585 344 794 €