Prehľad finančných ukazovateľov spoločností podľa činností

Priemerné ukazovatele údajov ktorých údaje nie sú nulové.

KategóriaPočetZiskStrataObratDaneMzdyDane spoluMzdy spolu
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 13 950 52 723 € -6 505 € 707 689 € 7 104 € 120 502 € 37 543 295 € 636 851 948 €
Ťažba a dobývanie 222 324 993 € -52 619 € 1 774 366 € 48 454 € 291 901 € 10 029 931 € 60 423 599 €
Priemyselná výroba 40 794 113 031 € -27 814 € 1 853 601 € 16 422 € 251 084 € 400 181 329 € 6 118 668 316 €
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 599 406 893 € -314 869 € 7 940 617 € 49 201 € 302 086 € 27 650 807 € 169 772 334 €
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov 1 409 81 517 € -64 300 € 1 344 136 € 16 686 € 316 005 € 19 956 667 € 377 941 481 €
Stavebníctvo 40 962 39 174 € -6 215 € 438 223 € 5 088 € 45 651 € 107 398 959 € 963 561 548 €
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov 80 391 63 282 € -10 281 € 1 058 628 € 7 633 € 68 005 € 373 750 045 € 3 329 860 871 €
Doprava a skladovanie 14 586 49 707 € -13 507 € 926 005 € 7 048 € 133 562 € 70 539 063 € 1 336 688 849 €
Ubytovacie a stravovacie služby 14 643 18 880 € -11 403 € 225 651 € 1 880 € 48 995 € 16 369 713 € 426 546 643 €
Informácie a komunikácia 15 998 59 151 € -20 481 € 430 347 € 8 494 € 108 476 € 112 234 098 € 1 433 181 475 €
Finančné a poisťovacie činnosti 2 519 387 900 € -11 358 € 1 346 683 € 34 984 € 107 508 € 24 873 767 € 76 330 585 €
Činnosti v oblasti nehnuteľností 19 066 65 824 € -34 818 € 335 122 € 6 273 € 27 661 € 93 017 292 € 410 160 393 €
Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy 54 884 37 394 € -13 140 € 295 959 € 4 572 € 39 408 € 190 156 801 € 1 638 937 593 €
Administratívne a podporné služby 27 761 30 727 € -24 147 € 348 984 € 3 611 € 50 812 € 87 456 857 € 1 230 568 162 €
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 3 255 541 299 € -4 379 110 € 1 945 168 € 833 € 2 570 513 € 2 668 198 € 8 220 500 727 €
Vzdelávanie 8 384 16 695 € -4 430 € 127 360 € 1 332 € 277 397 € 8 282 300 € 1 718 753 617 €
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 11 030 35 056 € -22 812 € 335 222 € 6 847 € 272 475 € 50 324 868 € 1 987 431 168 €
Umenie, zábava a rekreácia 8 002 68 452 € -5 879 € 1 036 335 € 8 388 € 105 901 € 29 012 974 € 365 782 683 €
Ostatné činnosti 22 427 12 272 € -1 041 € 130 443 € 1 422 € 23 761 € 5 118 455 € 80 646 167 €
Činnosti domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie 1 0 €
Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení 9 0 €
Spolu 380 892 63 784 € -32 049 € 718 409 € 6 979 € 128 230 € 1 666 565 419 € 30 582 608 159 €