Prehľad spoločností v grafoch
Počet odovzdaných daňových priznaní za rok 2018 podľa právnej formy
Suma výsledkov hospodárenia spoločností ktoré su v zisku alebo v strete
Počet odovzdaných daňových priznaní za rok 2019
Počet odovzdaných daňových priznaní za rok 2018