Prehľad spoločností v grafoch
Počet odovzdaných daňových priznaní za rok 2017 podľa právnej formy
Suma výsledkov hospodárenia spoločností ktoré su v zisku alebo v strete
Počet odovzdaných daňových priznaní za rok 2018
Počet odovzdaných daňových priznaní za rok 2017