ETAG, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 20 294 69219 332 61717 843 55522 153 414
Bežná likvidita III. stupeň 25 82057,742 35854,33
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5783-0,5999-0,0127-0,1022
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 17 59439,1430,014,95
Celkové tržby 1 569 7311 804 08250 1000,0000
Celkový dlh 668,00291 8377 5672 420 161
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 735 105-11 423 492-227 120-2 017 531
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,79840,6678-9,120,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 735 10511 423 492227 1202 017 531
Čistý cash flow 11 735 10511 423 492227 1202 017 531
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 586 5241 529 780-439 8391 847 321
Čistý zisk 1 253 2441 204 793-456 8561 440 910
Čistý zisk v minulom roku 1 204 793-456 8561 440 9100,0000
Cudzie zdroje -20 294 024-19 040 780-17 835 988-19 733 253
Daň z príjmov 333 280324 98717 017406 411
Daň z príjmov v minulom roku 324 98717 017406 4110,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 333 280324 98717 017406 411
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 546 146879 029128 3380,0000
Doba obratu aktív 2 025 5853 130 615129 9980,0000
Doba obratu pohľadávok 546 146879 029128 3380,0000
Doba obratu zásob 1 7900,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 78,9273 0090,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 66,5747 25855,130,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 14,20356,740,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 529 780-439 8391 847 3210,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 586 5241 529 780-439 8391 847 321
EBITDA 1 339 5841 510 160-472 881-1 200
EBITDA marža 0,85340,8371-9,440,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 339 5841 510 160-472 881-1 200
Finančná páka 1,001,021,001,12
Finančné účty 11 735 10511 423 492227 1202 017 531
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,9849-0,9996-0,8908
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,98490,99960,8908
Hrubá marža -0,0576-0,0940-7,710,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 339 1821 509 858-472 931-1 221
Krátkodobé pohľadávky 5 471 9325 428 30517 615 71520 135 883
Krátkodobé záväzky 667,00291 8377 567407 761
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 120,001 4260,00001 200
Náklady na predaný tovar 94 118171 752436 1581 200
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 0851 4590,00000,0000
Neobežný majetok 3 072 5272 480 820720,000,0000
Obežný majetok 17 222 16516 851 79717 842 83522 153 414
Obrat neobežného majetku 0,00120,000969,580,0000
Odpisy 26 98218 4850,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 26 98218 4850,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 402,00302,0050,0021,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 280 2261 223 278-456 8561 440 910
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,57820,59090,01270,0911
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 7,486,334,530,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -29,32-116,170,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -3,35-9,170,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3 2095 0684,530,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 25 79857,742 35854,33
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,73-1,67-78,53-9,78
Pridaná hodnota -90 461-169 498-386 058-1 200
Primárna platobná neschopnosť 120,000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 17 59439,1430,014,95
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00050,1932-0,0160-2 017
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00050,1932-0,0160-2 017
Služby 89 174169 188436 1401 200
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 294 69219 332 61717 843 55522 153 414
Spotreba materiálu… 1 8591 10518,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 6572 25450 10020 135 883
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000020 135 883
Tržby z predaja tovaru 3 657629,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00001 62550 1000,0000
Účtovný cash flow 11 735 10511 423 492227 1202 017 531
Vlastné imanie 20 294 02419 040 78017 835 98819 733 253
Všetky záväzky 668,00291 8377 5672 420 161
Výsledok hospodárenia 1 312 6021 491 675-472 881-1 200
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 312 6021 491 675-472 881-1 200
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 253 2441 204 793-456 8561 440 910
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 204 793-456 8561 440 9100,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 586 5241 529 780-439 8391 847 321
Zásoby 15 1280,00000,00000,0000
Záväzky 668,00291 8377 5672 420 161
Záväzky z obchodného styku 120,001 4260,00001 200
Zisk pred zdanením 1 586 5241 529 780-439 8391 847 321
Zmena EBIT 1,04-3,48-0,23810,0000