H & T company s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 191 847187 28074 95758 987
Bankové úvery 25 0423 4354 9390,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,85130,79370,95011,03
Bežné bankové úvery 25 0423 4354 9390,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7338-4,41-3,05-4,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,05590,47500,64110,4265
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 17,879,475,179,38
Celkové tržby 1 280 8281 119 850691 627408 392
Celkový dlh 181 679169 38762 79953 305
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 17 581-75 399-32 156-22 736
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 46178 83437 09522 736
Čistý cash flow 7 46178 83437 09522 736
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 96710 7119 6771 654
Čistý zisk -7 7255 7366 475682,00
Čistý zisk v minulom roku 0,00006 475682,000,0000
Cudzie zdroje -10 168-17 893-12 158-5 682
Daň z príjmov 166,003 9872 975972,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 975972,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 166,003 9872 975972,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,4115,389,0814,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,3015,389,0814,19
Doba obratu aktív 55,9361,0539,5852,77
Doba obratu pohľadávok 15,4115,389,0814,23
Doba obratu zásob 0,000099 0560,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00001 953 9510,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38,8854,1030,5547,69
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00001 881 9400,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,00009 6771 6540,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 96710 7119 6771 654
EBITDA -21 37017 00810 8222 480
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -21 37017 00810 8222 480
Efektívna daňová sadzba -0,02200,41010,31480,5877
Finančná páka 18,8710,476,1710,38
Finančné účty 7 46178 83437 09522 736
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 35 46216 91211 5013 120
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,69510,88610,77190,9037
Krátkodobé pohľadávky 52 84947 19117 20515 900
Krátkodobé záväzky 133 355165 95257 86053 305
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 121 396159 83649 58128 926
Krytie dlhovej služby -13,4217,2147,670,0000
Nákladové úroky 1 592988,00227,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000227,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 212 6851 056 649647 435394 821
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000031,000,00000,0000
Neobežný majetok 57 00452 84215 2923 950
Obežný majetok 134 843134 43859 66555 037
Obrat aktív 6,535,989,226,92
Obrat neobežného majetku 21,9621,1945,21103,28
Obrat obežného majetku 9,298,3311,597,41
Odpisy 10 6496 0781 3251 050
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 6496 0781 3251 050
Osobné náklady 53 13142 62330 3846 338
Ostatné náklady na finančnú činnosť 708,00340,00321,00194,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 92411 8147 8001 732
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,10200,50220,56600,2911
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,350,67560,69290,4819
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00002 0350,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,74081,481,442,07
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,61711,301,381,78
Pohľadávky z obchodného styku 49 05247 19117 20515 861
Pohotová likvidita II. stupeň 0,38080,74400,86470,7248
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,36-0,2270-0,3278-0,2499
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,6979,79163,410,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94700,90450,83780,9037
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 17,879,475,179,38
Pridaná hodnota 39 36063 09143 85113 151
Primárna platobná neschopnosť 2,473,392,881,82
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,75970,32060,53260,1200
Rýchla likvidita I. stupeň 0,04710,46540,59070,4265
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -8,509,965,8021,49
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -8,509,965,8021,49
Služby 173 714187 258108 452104 967
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 191 847187 28074 95758 987
Spotreba materiálu… 1 038 971869 360538 983289 854
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 25 0423 4354 9390,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 280 8151 119 862691 786408 389
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 28 770122,00500,00417,00
Tržby z predaja tovaru 1 224 5181 012 989636 012377 776
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 27 527106 75155 27430 196
Účtovný cash flow 7 46178 83437 09522 736
Úročený dlh 25 0423 4354 9390,0000
Úrokové krytie -3,7510,8442,630,0000
Vlastné imanie 10 16817 89312 1585 682
Všetky záväzky 181 679169 38762 79953 305
Výsledok hospodárenia -3 24911 0529 9971 847
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 24911 0529 9971 847
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 7255 7366 475682,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00006 475682,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 5599 7239 4501 654
Zásoby 74 5338 4135 36516 401
Záväzky 181 679169 38762 79953 305
Záväzky z obchodného styku 121 396159 83649 58128 926
Zisk pred zdanením -7 5599 7239 4501 654
Zmena EBIT 0,00001,115,850,0000