MH Invest II, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 76 542 2781 135 03079 707 00155 806 7436 394 199
Aktivácia 0,000055 9470,0000327,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,4519,341,420,9849938,75
Časové rozlíšenie aktív 9 554109,008 5910,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 8 471 4360,00009 529 8850,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0069-0,2230-0,3974-0,3556-1,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,026415,661,560,7411938,75
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,31580,01430,30701,100,0011
Celkové tržby 2 261 47655 9472 402 7223 593 4250,0000
Celkový dlh 16 338 48616 01616 482 89729 269 3706 809
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -29 276 437-249 576-30 776 012-9 437 984-6 391 965
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,3439-5,47-0,3615-0,16580,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 29 276 437249 57630 776 0129 437 9846 391 965
Čistý cash flow -358 812249 57621 338 0289 437 9846 391 965
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -777 711-305 986-865 742-592 924-7 605
Čistý zisk -777 711-305 986-868 622-595 861-7 610
Čistý zisk v minulom roku -2 906 6900,0000-595 861-7 6100,0000
Cudzie zdroje -51 732 356-1 119 014-53 694 219-26 537 373-6 387 390
Daň z príjmov 0,00000,00002 8802 9375,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00002 9375,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 8802 9375,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 560,620,0000490,06350,870,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 560,080,0000489,95309,300,0000
Doba obratu aktív 16 2190,000017 1926 3070,0000
Doba obratu pohľadávok 560,620,0000490,06350,870,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00002 1430,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 8750,00002 9481 4390,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000464,710,0000
EBIT v minulom roku -2 906 6900,0000-592 924-7 6050,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -777 711-305 986-865 742-592 924-7 605
EBITDA 926 444-305 659798 648-421 679-7 612
EBITDA marža 0,4097-5,460,3324-0,11730,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 926 444-305 659798 648-421 679-7 612
Finančná páka 1,481,011,482,101,00
Finančné účty 29 276 437249 57630 776 0129 437 9846 391 965
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6759-0,9859-0,6736-0,4755-0,9989
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67590,98590,67360,47550,9989
Hrubá marža 0,1518-3,630,21810,07180,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 927 818-305 986798 151-422 049-7 631
Krátkodobé pohľadávky 2 645 73458 5962 272 0773 104 4640,0000
Krátkodobé záväzky 13 568 42215 94113 668 27412 734 9666 809
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00002 760 9572 234
Materiál 427,000,0000361,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 379 283203 0721 168 1692 971 3112 895
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00002 168 5720,0000
Neobežný majetok 44 610 126826 74946 649 96043 264 2952 234
Obežný majetok 31 922 598308 17233 048 45012 542 4486 391 965
Odpisy 1 704 5940,00001 663 746171 1740,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 852 2970,0000831 873171 1740,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 852 2970,0000831 8730,00000,0000
Osobné náklady 757 09495 220684 392997 3704 576
Ostatné náklady na finančnú činnosť 496,00327,00497,00370,0019,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 97 32413 158192 3590,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 926 883-305 986795 124-424 687-7 610
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,38250,21990,38610,16910,9997
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,21-0,46891,313,86-1,58
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,15874,468,882,630,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,4534-2,130,76580,2588-0,6326
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,1394-2,130,22320,2209-0,6326
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,20830,000012,612,920,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 643 19115,002 271 5772 736 6480,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,4519,341,420,9849938,75
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 144,18-4,48-2,52-2,81-0,9993
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,21350,01410,20680,52450,0011
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,31580,01430,30701,100,0011
Pridaná hodnota 343 271-203 072524 089258 156-2 895
Primárna platobná neschopnosť 0,0368877,200,08471,010,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,3315,661,330,7411938,75
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 17,64-0,052420,64-69,41-0,8945
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 17,64-0,052420,64-69,41-0,8945
Služby 1 066 150251 875841 196281 042954,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 76 542 2781 135 03079 707 00155 806 7436 394 199
Spotreba materiálu… 313 1337 144326 973522 0241 941
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 0,000055 9470,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 723 4890,00001 692 2583 229 4670,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 935,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00002 168 5720,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 722 5540,00001 692 2581 060 8950,0000
Účtovný cash flow -358 812249 57621 338 0289 437 9846 391 965
Vlastné imanie 51 732 3561 119 01453 694 21926 537 3736 387 390
Všetky záväzky 16 338 48616 01616 482 89729 269 3706 809
Výnosy budúcich období dlhodobé 7 941 5720,00009 000 4470,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 529 8640,0000529 4380,00000,0000
Výsledok hospodárenia -777 215-305 659-865 098-592 853-7 612
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -777 215-305 659-865 098-592 853-7 612
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -777 711-305 986-868 622-595 861-7 610
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 906 6900,0000-595 861-7 6100,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -777 711-305 986-865 742-592 924-7 605
Zásoby 427,000,0000361,000,00000,0000
Záväzky 16 338 48616 01616 482 89729 269 3706 809
Záväzky z obchodného styku 97 32413 158192 3592 760 9572 234
Zisk pred zdanením -777 711-305 986-865 742-592 924-7 605
Zmena EBIT 0,26760,00001,4677,970,0000