Paseo GRUNTY, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2019201820172016
Aktíva 488 0146 605 3933 434 7261 195 917
Bankové úvery 0,00002 417 3681 303 5710,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,27094,884,760,9999
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00960,75430,2308-32,98
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,21-11,68-12,89258,25
Celkové tržby -885 0753 075 0212 349 890617 777
Celkový dlh 2 797 8077 224 1633 723 4931 191 304
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 69 7201 950 6311 236 912-152 143
Čistá marža, Zisková marža, ROS 1,91-0,0569-0,1291-0,0168
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 280466 73766 659152 143
Čistý cash flow 22 280466 73766 659152 143
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 513 434-134 397-300 500-7 482
Čistý zisk -1 691 023-174 981-303 380-10 362
Čistý zisk v minulom roku -174 981-303 3800,0000-25,00
Cudzie zdroje 2 309 793618 770288 767-4 613
Daň z príjmov 0,00000,00002 8802 880
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8800,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 8802 880
Dlhodobé bankové úvery 0,00002 417 3681 303 5710,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 9840,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,00002 417 3681 303 5710,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,91122,84119 14269 918
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,90122,44118 13550 188
Doba obratu aktív 41,105 1937 374 5591 091 274
Doba obratu pohľadávok 4,16122,84119 14269 918
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 120,621 0531 548 1521 087 065
EBIT v minulom roku -134 397-300 5000,0000-25,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 513 434-134 397-300 500-7 482
EBITDA -1 510 300-126 105-277 714-6 044
EBITDA marža 1,71-0,0410-0,1182-0,0098
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 510 300-126 105-277 714-6 044
Finančná páka -0,2113-10,68-11,89259,25
Finančné účty 22 280466 73766 659152 143
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 4,730,09370,0841-0,0039
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -4,73-0,0937-0,08410,0039
Hrubá marža 2,09-0,0259-0,10800,0026
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 513 367-133 268-299 123-6 677
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,940,20280,20990,9961
Krátkodobé finančné výpomoci 92 0000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 46 384156 25955 49176 622
Krátkodobé záväzky 1 432 3731 339 615721 0571 191 304
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 583 532644 916401 643751 217
Krytie dlhovej služby -8,50-3,110,00000,0000
Nákladové úroky 177 58940 5840,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 40 5840,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 609 7183 150 4402 600 054616 193
Neobežný majetok 72 01966 4864 0984 695
Obežný majetok 415 9956 538 9073 430 6281 191 222
Obrat aktív 8,880,07030,00000,0003
Obrat neobežného majetku 60,186,980,04150,0852
Obrat obežného majetku 10,420,07100,00010,0003
Odpisy 1 3751 3751 377805,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 3751 3751 377805,00
Osobné náklady 0,00000,0000120,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 0677 16321 409633,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 689 648-173 606-302 003-9 557
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,7625-0,0973-0,2990-2,25
Podiel EBIT k aktívam -3,10-0,0203-0,0875-0,0063
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -3,10-0,0203-0,0875-0,0063
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,60-0,0255-0,1107-1,62
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0000-2 1160,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1 343-57,82-169,581,97
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00511,01392,11380,36
Pohľadávky z obchodného styku 46 333155 74655 02255 000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 103,671,334,33-0,0303
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,125511,500,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 5,731,091,080,9961
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,21-11,68-12,89258,25
Pridaná hodnota -1 847 053-79 503-253 8641 584
Primárna platobná neschopnosť 12,594,147,3013,66
Rentabilita aktív, ROA -3,47-0,0265-0,0883-0,0087
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,73210,28281,05-2,25
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,85-57,29-13,41-197,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,85-57,29-13,41-197,11
Služby 464 7052 931 2812 592 980585 618
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 488 0146 605 3933 434 7261 195 917
Spotreba materiálu… 145 013219 1597 07430 575
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 92 0002 417 3681 303 5710,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 334 229464 284170,00400,00
Tržby z predaja tovaru 4 344 2280,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb -9 999464 284170,00400,00
Účtovný cash flow 22 280466 73766 659152 143
Úročený dlh 92 0002 417 3681 303 5710,0000
Úrokové krytie -8,52-3,310,00000,0000
Vlastné imanie -2 309 793-618 770-288 7674 613
Všetky záväzky 2 797 8077 224 1633 723 4931 191 304
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,76250,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1 511 675-127 480-279 091-6 849
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 511 675-127 480-279 091-6 849
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 691 023-174 981-303 380-10 362
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -174 981-303 3800,0000-25,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 691 023-174 981-300 500-7 482
Zásoby 344 3475 915 9113 308 478962 457
Záväzky 2 797 8077 224 1633 723 4931 191 304
Záväzky z obchodného styku 583 532644 916401 643751 217
Zisk pred zdanením -1 691 023-174 981-300 500-7 482
Zmena EBIT 11,260,44720,0000299,28