FornTech s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 734568,00951,001 4700,0000
Bežná likvidita III. stupeň 6,763,143,231,870,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2673-5,27-1,93-2,160,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,383,143,231,870,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,19361,680,59831,160,0000
Celkové tržby 0,00000,00000,00001 6500,0000
Celkový dlh 930,00356,00356,00788,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 284-1 118-1 151-1 4700,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 2841 1181 1511 4700,0000
Čistý cash flow 1 2841 1181 1511 4700,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -792,00-384,00-87,001 1620,0000
Čistý zisk -792,00-384,00-87,00682,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-87,00682,000,00000,0000
Cudzie zdroje -4 804-212,00-595,00-682,000,0000
Daň z príjmov 0,00000,00000,0000480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,0000480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,0000480,000,0000
Doba obratu aktív 0,00000,00000,0000325,180,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,0000174,320,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-87,001 1620,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -792,00-384,00-87,001 1620,0000
EBITDA -606,00-288,000,00001 2460,0000
EBITDA marža 0,00000,00000,00000,75520,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -606,00-288,000,00001 2460,0000
Finančná páka 1,192,681,602,160,0000
Finančné účty 1 2841 1181 1511 4700,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8378-0,3732-0,6257-0,46390,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83780,37320,62570,46390,0000
Hrubá marža 0,00000,00000,00000,75520,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -792,00-384,00-87,001 1620,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,16220,62680,37430,53610,0000
Krátkodobé pohľadávky 5 0000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 930,00356,00356,00788,000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -144,00-288,00-288,00144,000,0000
Náklady na predaný tovar 606,00288,000,0000404,000,0000
Neobežný majetok -550,00-550,00-200,000,00000,0000
Obežný majetok 6 2841 1181 1511 4700,0000
Obrat aktív 0,00000,00000,00001,120,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00001,120,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 186,0096,0087,0084,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -792,00-384,00-87,00682,000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,1649-1,81-0,14621,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,1381-0,6761-0,09150,79050,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,1381-0,6761-0,09150,79050,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1649-1,81-0,14621,700,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,22391,971,211,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,00000,89090,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00000,89090,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 6,763,143,231,870,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,74-0,1896-0,5169-0,46390,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,16220,62680,37430,53610,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,19361,680,59831,160,0000
Pridaná hodnota -606,00-288,000,00001 2460,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,1381-0,6761-0,09150,46390,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1649-1,81-0,14621,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,383,143,231,870,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,53-1,240,00000,63240,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,53-1,240,00000,63240,0000
Služby 606,00288,000,0000288,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 734568,00951,001 4700,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,0000116,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00001 6500,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00001 6500,0000
Účtovný cash flow 1 2841 1181 1511 4700,0000
Vlastné imanie 4 804212,00595,00682,000,0000
Všetky záväzky 930,00356,00356,00788,000,0000
Výsledok hospodárenia -606,00-288,000,00001 2460,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -606,00-288,000,00001 2460,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -792,00-384,00-87,00682,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-87,00682,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -792,00-384,00-87,001 1620,0000
Záväzky 930,00356,00356,00788,000,0000
Záväzky z obchodného styku -144,00-288,00-288,00144,000,0000
Zisk pred zdanením -792,00-384,00-87,001 1620,0000
Zmena EBIT 0,00004,41-0,07490,00000,0000