STAPA TP, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 49 01559 35379 85010 2454 669
Bežná likvidita III. stupeň 1,310,76450,77624,360,0000
Časové rozlíšenie aktív 226,0053,0069,00193,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5708-0,43230,0755-0,0678-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,020,5882-0,10760,22750,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,56090,73490,70150,29800,0000
Celkové tržby 48 67926 38552 64321 0360,0000
Celkový dlh 17 61425 14232 9202 3520,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -34 375-16 451-1 662-5 204-4 669
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 34 37516 4511 6625 2044 669
Čistý cash flow 17 92414 789-3 542535,004 669
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 390-12 1795 2704 184-331,00
Čistý zisk -2 809-12 7194 0363 224-331,00
Čistý zisk v minulom roku -12 7194 0363 224-331,000,0000
Cudzie zdroje -31 401-34 211-46 930-7 893-4 669
Daň z príjmov 35,000,00001 130960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00001 130960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 35,000,00001 130960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,8537,59165,1784,120,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,8720,29119,3061,280,0000
Doba obratu aktív 367,52821,07553,64177,760,0000
Doba obratu pohľadávok 7,8537,59165,1784,120,0000
Doba obratu zásob -222,990,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 311,735 64714 600390,220,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 132,07347,80228,2540,810,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1,2466,0471,850,00000,0000
EBIT v minulom roku -12 1795 2704 184-331,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 390-12 1795 2704 184-331,00
EBITDA 26 28016 38510 2244 356-299,00
EBITDA marža 0,53990,62100,19420,20710,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 26 28016 38510 2244 356-299,00
Finančná páka 1,561,731,701,301,0000
Finančné účty 34 37516 4511 6625 2044 669
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6406-0,5764-0,5877-0,7704-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,64060,57640,58770,77041,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 25 94016 15110 0004 184-331,00
Krátkodobé pohľadávky 1 0472 71723 8224 8480,0000
Krátkodobé záväzky 17 61425 14232 9202 3520,0000
Krytie dlhovej služby 68,4430,3498,310,00000,0000
Nákladové úroky 384,00540,00104,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 540,00104,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 33 09521 07338 76515 893299,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 20 6241 625823,002 2000,0000
Neobežný majetok 25 96740 13254 2970,00000,0000
Obežný majetok 22 82219 16825 48410 0524 669
Obrat aktív 0,99310,44450,65932,050,0000
Obrat neobežného majetku 1,870,65750,96950,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,131,382,072,090,0000
Obrat zásob -1,640,00000,00000,00000,0000
Odpisy 28 33028 3304 7220,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 16514 1652 3610,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 14 16514 1652 3610,00000,0000
Osobné náklady 1 609826,002 466586,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 340,00234,00226,00172,0032,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00002,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 70,00294,00162,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 25 52115 6118 7583 224-331,00
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0761-0,35600,11230,5301-0,0709
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,70130,27720,02080,50801,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,36820,5605-0,06730,02540,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,75563,2716,862,340,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 9,696,435,638,780,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,52050,18221,938,780,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,36820,5605-0,06730,02540,0000
Pohľadávky z obchodného styku 516,001 46717 2063 5320,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,020,76450,77624,360,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,75-2,3113,25-14,75-1,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 46,6827,39-34,060,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,56090,73490,70150,29800,0000
Pridaná hodnota 15 5845 31213 8785 143-299,00
Rýchla likvidita I. stupeň 1,950,65430,05052,210,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,67021,533,220,53990,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,67021,533,220,53990,0000
Služby 6 5176 38111 8232 976299,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 49 01559 35379 85010 2454 669
Spotreba materiálu… 5 95413 06726 11910 7170,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 48 67926 38552 64321 0360,0000
Tržby z predaja tovaru 38 81919 28737 3133 0080,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 8607 09815 33018 0280,0000
Účtovný cash flow 17 92414 789-3 542535,004 669
Úrokové krytie -6,22-22,5550,670,00000,0000
Vlastné imanie 31 40134 21146 9307 8934 669
Všetky záväzky 17 61425 14232 9202 3520,0000
Výsledok hospodárenia -2 050-11 9455 5024 356-299,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 050-11 9455 5024 356-299,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 809-12 7194 0363 224-331,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -12 7194 0363 224-331,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 774-12 7195 1664 184-331,00
Zásoby -12 6000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 17 61425 14232 9202 3520,0000
Záväzky z obchodného styku 70,00294,00162,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -2 774-12 7195 1664 184-331,00
Zmena EBIT 0,1962-2,311,26-12,640,0000