Wondergold, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 4451 5432 6493 2143 841
Bežná likvidita III. stupeň 5 2320,00006 7606 7628,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3 932-2 102-1 496-1 187-1,14
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5 2320,00006 7606 7628,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,75150,00000,22130,17560,1428
Celkový dlh 620,000,0000480,00480,00480,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 243 759-3 243 857-3 244 963-3 245 528-3 841
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 243 7593 243 8573 244 9633 245 5283 841
Čistý cash flow 3 243 7593 243 8573 244 9633 245 5283 841
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -718,00-625,00-85,00-147,00-680,00
Čistý zisk -718,00-625,00-565,00-627,00-1 160
Čistý zisk v minulom roku -625,00-565,00-627,00-1 160-479,00
Cudzie zdroje -825,00-1 543-2 169-2 734-3 361
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
EBIT v minulom roku -625,00-85,00-147,00-680,00-479,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -718,00-625,00-85,00-147,00-680,00
EBITDA -620,00-520,00-11,00-67,00-600,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -620,00-520,00-11,00-67,00-600,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-5,65-3,27-0,7059
Finančná páka 1,751,00001,221,181,14
Finančné účty 3 243 7593 243 8573 244 9633 245 5283 841
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5709-1,0000-0,8188-0,8507-0,8750
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,57091,00000,81880,85070,8750
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -718,00-625,00-85,00-147,00-680,00
Krátkodobé záväzky 620,000,0000480,00480,00480,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 620,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 620,00520,0011,0067,00570,00
Neobežný majetok -3 242 314-3 242 314-3 242 314-3 242 3140,0000
Obežný majetok 3 243 7593 243 8573 244 9633 245 5283 841
Ostatné náklady na finančnú činnosť 98,00105,0074,0080,0080,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -718,00-625,00-565,00-627,00-1 160
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,8703-0,4051-0,2605-0,2293-0,3451
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,8703-0,4051-0,0392-0,0538-0,2023
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 2 2452 1021 2251 0101,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 5 2320,00006 7606 7628,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,0003-0,0005-0,0007-0,0008-0,8750
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,75150,00000,22130,17560,1428
Pridaná hodnota -620,00-520,00-11,00-67,00-570,00
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,8703-0,4051-0,2605-0,2293-0,3451
Rýchla likvidita I. stupeň 5 2320,00006 7606 7628,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,00000,0000-43,64-7,16-0,8000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,00000,0000-43,64-7,16-0,8000
Služby 620,00520,0011,000,0000570,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 4451 5432 6493 2143 841
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,000067,000,0000
Účtovný cash flow 3 243 7593 243 8573 244 9633 245 5283 841
Vlastné imanie 825,001 5432 1692 7343 361
Všetky záväzky 620,000,0000480,00480,00480,00
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,87030,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -620,00-520,00-11,00-67,00-600,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -620,00-520,00-11,00-67,00-600,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -718,00-625,00-565,00-627,00-1 160
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -625,00-565,00-627,00-1 160-479,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -718,00-625,00-85,00-147,00-680,00
Záväzky 620,000,0000480,00480,00480,00
Záväzky z obchodného styku 620,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -718,00-625,00-85,00-147,00-680,00
Zmena EBIT 1,157,350,57820,21621,42