ADS PROPERTY, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 51 423 55554 655 60555 623 52656 813 8425 216
Bankové úvery 24 999 92128 623 76329 992 09331 667 4550,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,811,951,971,9912,24
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,02080,68970,24940,0464-1,09
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00150,05000,01820,003612,24
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -26,10-27,88-28,52-28,120,0889
Celkové tržby 0,00000,00000,000050 0000,0000
Celkový dlh 53 472 29556 689 22257 644 75658 909 058426,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 24 957 21627 221 20229 487 97131 570 291-5 216
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00000,0000-42,000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 42 7051 402 561504 12297 1645 216
Čistý cash flow 42 7051 402 561504 12297 1645 216
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 937 191969 6261 010 505-1 609 869-397,00
Čistý zisk -15 123-12 3873 986-2 100 006-877,00
Čistý zisk v minulom roku -12 3873 986-2 100 006-877,00-333,00
Cudzie zdroje 2 048 7402 033 6172 021 2302 095 216-4 790
Daň z príjmov 0,00000,00002 8802 889480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8802 889480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 8802 889480,00
Dlhodobé bankové úvery 24 999 92128 623 76329 992 09331 667 4550,0000
Dlhodobý dlh 24 999 92128 623 76329 992 09331 667 4550,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,0000394 6500,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,0000393 1900,0000
Doba obratu aktív 0,00000,00000,0000414 7410,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,0000394 6500,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,0000198 8640,0000
EBIT v minulom roku 969 6261 010 505-1 609 869-397,00-333,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 937 191969 6261 010 505-1 609 869-397,00
EBITDA -1 000,00-6 477-1 821-2 042 428-313,00
EBITDA marža 0,00000,00000,0000-40,850,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 000,00-6 477-1 821-2 042 428-313,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,4195-0,0014-1,21
Finančná páka -25,10-26,88-27,52-27,121,09
Finančné účty 42 7051 402 561504 12297 1645 216
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,03980,03720,03630,0369-0,9183
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,0398-0,0372-0,0363-0,03690,9183
Hrubá marža 0,00000,00000,0000-40,850,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 149-6 618-1 821-2 043 578-397,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,55370,51350,49710,47950,0817
Krátkodobé pohľadávky 51 375 85053 248 04453 855 82054 061 6520,0000
Krátkodobé záväzky 28 472 37428 065 45927 652 66327 241 603426,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 28 471 64828 064 73327 649 5370,00000,0000
Krytie dlhovej služby -0,0011-0,0066-0,0018-4,190,0000
Nákladové úroky 952 314982 0131 003 639487 2480,0000
Nákladové úroky v minulom roku 982 0131 003 639487 2480,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 000,006 4751 7972 092 428181,00
Neobežný majetok 5 0005 0001 263 5842 655 0260,0000
Obežný majetok 51 418 55554 650 60554 359 94254 158 8165 216
Ostatné náklady na finančnú činnosť 149,00141,000,00001 15084,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -15 123-12 3873 986-2 100 006-877,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00080,02570,00910,00171,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,00001,940,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00001,940,0000
Pohľadávky z obchodného styku 51 175 85053 047 35453 655 60353 861 6440,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,811,951,971,9912,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 47,971,454,0121,56-0,9183
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,04481,430,50230,19940,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,48620,52370,53920,55740,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,041,041,041,040,0817
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -26,10-27,88-28,52-28,120,0889
Pridaná hodnota -1 000,00-6 475-1 797-2 042 428-181,00
Primárna platobná neschopnosť 0,55630,52910,51530,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00740,0061-0,00201,00-0,1831
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00150,05000,01820,003612,24
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -53 472-8 752-31 656-28,84-1,36
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -53 472-8 752-31 656-28,84-1,36
Služby 1 000,006 4751 7972 092 428181,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 51 423 55554 655 60555 623 52656 813 8425 216
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 24 999 92128 623 76329 992 09331 667 4550,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000050 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,000050 0000,0000
Účtovný cash flow 42 7051 402 561504 12297 1645 216
Úročený dlh 24 999 92128 623 76329 992 09331 667 4550,0000
Úrokové krytie 0,98410,98741,01-3,300,0000
Vlastné imanie -2 048 740-2 033 617-2 021 230-2 095 2164 790
Všetky záväzky 53 472 29556 689 22257 644 75658 909 058426,00
Výsledok hospodárenia -1 000,00-6 477-1 821-2 042 428-313,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 000,00-6 477-1 821-2 042 428-313,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -15 123-12 3873 986-2 100 006-877,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -12 3873 986-2 100 006-877,00-333,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -15 123-12 3876 866-2 097 117-397,00
Záväzky 53 472 29556 689 22257 644 75658 909 058426,00
Záväzky z obchodného styku 28 471 64828 064 73327 649 5370,00000,0000
Zisk pred zdanením -15 123-12 3876 866-2 097 117-397,00
Zmena EBIT 0,96650,9595-0,62774 0551,19