PORFIX Sand s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 346 143324 066280 547154 29674 301
Bežná likvidita III. stupeň 5,173,313,621,591,10
Časové rozlíšenie aktív 40,0053,0014,0014,0014,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1320-0,1004-0,22160,20700,5788
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,180,57231,63-0,0971-0,1569
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,11860,18090,14648,813,69
Celkové tržby 585 703590 849543 260429 589211 799
Celkový dlh 36 70349 64035 822138 56758 458
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -148 986-108 149-80 593-26 362-29 618
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 148 986108 14980 59326 36229 618
Čistý cash flow 40 83727 55654 231-3 256-9 170
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 44 58337 39211 1052 2076 754
Čistý zisk 35 01329 7028 996-114,004 614
Čistý zisk v minulom roku 29 7028 996-114,004 6145 238
Cudzie zdroje -309 440-274 426-244 725-15 729-15 843
Daň z príjmov 9 5707 6901 4401 4271 300
Daň z príjmov v minulom roku 7 6901 4401 4271 3001 477
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 5707 6901 4401 4271 300
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,0431,2426,3922,1558,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,1730,8424,6020,9258,49
Doba obratu aktív 215,71200,19188,50131,10128,05
Doba obratu pohľadávok 18,0431,2426,3922,1558,49
Doba obratu zásob 9,277,649,037,7319,55
Doba splácania záväzkov 424,26487,09398,27343,431 514
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 21,5329,7422,3828,49100,74
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 312,85381,77353,67305,93370,65
EBIT v minulom roku 37 39211 1052 2076 7547 408
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 44 58337 39211 1052 2076 754
EBITDA 68 95161 96518 4338 67211 770
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 68 95161 96518 4338 67211 770
Efektívna daňová sadzba 0,21470,20570,13801,090,2198
Finančná páka 1,121,181,159,814,69
Finančné účty 148 986108 14980 59326 36229 618
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8940-0,8468-0,8723-0,1019-0,2132
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89400,84680,87230,10190,2132
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 68 84361 88218 3438 59711 694
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,09980,14860,11880,21730,7868
Krátkodobé pohľadávky 28 95550 57339 28426 06933 941
Krátkodobé záväzky 34 55148 15033 31633 53558 458
Krytie dlhovej služby 0,00000,000027,559,7014,01
Materiál 755,00755,00755,00755,00755,00
Nákladové úroky 0,00000,0000669,00894,00840,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000669,00894,00840,00693,00
Náklady na predaný tovar 490 966506 790494 732415 112201 224
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 29 72536 08130 53335 64114 095
Neobežný majetok 167 407164 536159 901101 0969 973
Obežný majetok 178 696159 477120 63253 18664 314
Obrat aktív 1,691,821,942,782,85
Obrat neobežného majetku 3,503,593,404,2521,24
Obrat obežného majetku 3,283,704,508,083,29
Obrat zásob 39,3747,7940,4447,2118,67
Odpisy 24 25824 4907 2386 3924 942
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 12912 2453 6193 1962 471
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 12912 2453 6193 1962 471
Osobné náklady 35 93132 31031 7957 540199,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 108,0083,0090,0075,0076,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 25 47837 73929 58529 87314 313
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 59 27154 19216 2346 2789 556
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,37930,38440,65550,52080,0188
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,192,331,590,40620,7503
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,642,601,531,9253,14
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,571,481,241,042,06
Pohľadávky z obchodného styku 27 55849 92836 61724 61933 941
Pohotová likvidita II. stupeň 5,153,303,601,561,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,58-9,96-4,514,831,73
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000081,06-3,64-10,92
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,10600,15320,12770,89810,7868
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,11860,18090,14648,813,69
Pridaná hodnota 94 73784 05948 50814 47710 575
Primárna platobná neschopnosť 0,92450,75590,80801,210,4217
Rýchla likvidita I. stupeň 4,312,252,420,78610,5067
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,53230,80111,9415,984,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,53230,80111,9415,984,97
Služby 460 850470 154463 322379 466186 711
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 346 143324 066280 547154 29674 301
Spotreba materiálu… 391,00555,00877,005,00418,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 585 703590 849543 240429 589211 799
Tržby z predaja tovaru 47 93255 15443 29744 65130 204
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 537 771535 695499 943384 938181 595
Účtovný cash flow 40 83727 55654 231-3 256-9 170
Úrokové krytie 0,00000,000016,602,478,04
Vlastné imanie 309 440274 426244 72515 72915 843
Všetky záväzky 36 70349 64035 822138 56758 458
Výsledok hospodárenia 44 69337 47511 1952 2806 828
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 44 69337 47511 1952 2806 828
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 35 01329 7028 996-114,004 614
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 29 7028 996-114,004 6145 238
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 44 58337 39210 4361 3135 914
Zásoby 755,00755,00755,00755,00755,00
Záväzky 36 70349 64035 822138 56758 458
Záväzky z obchodného styku 25 47837 73929 58529 87314 313
Zisk pred zdanením 44 58337 39210 4361 3135 914
Zmena EBIT 1,193,375,030,32680,9117