TOMI reality s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva -160 42466 59046 35013 07828 362
Bežná likvidita III. stupeň 1,220,22320,6786161,465,91
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -16,67-0,0648-0,1613-1,24-0,1812
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,49-0,02330,1168198,410,8892
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 11,23-2,791,380,00620,2038
Celkové tržby 11 0652 57215 50447 83940 344
Celkový dlh -147 302103 89126 88881,004 802
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 218 7812 416-3 140-16 071-10 548
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,32-19,040,41710,14540,2424
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -218 781-2 4163 14016 07110 548
Čistý cash flow -218 781-2 4163 14016 0714 270
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -25 592-48 9626 4669 84012 663
Čistý zisk -25 699-48 9626 4666 9579 780
Čistý zisk v minulom roku -48 9626 4666 9579 7808 204
Cudzie zdroje 13 12237 301-19 462-12 997-23 560
Daň z príjmov 0,00000,00000,00002 8832 883
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00002 8832 8832 314
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,00002 8832 883
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 3073 634355,63-22,84161,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 511,46-25,54355,63-26,650,0000
Doba obratu aktív -5 2929 4501 09199,78256,60
Doba obratu pohľadávok 1 3073 634355,63-22,84161,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -4 85914 743633,010,618043,44
EBIT v minulom roku -48 9626 4669 84012 66310 518
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -25 592-48 9626 4669 84012 663
EBITDA -9 441-38 1976 55610 36012 728
EBITDA marža -0,8532-14,850,42290,21660,3155
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -9 441-38 1976 55610 36012 728
Finančná páka 12,23-1,792,381,011,20
Finančné účty -218 781-2 4163 14016 07110 548
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,08180,5602-0,4199-0,9938-0,8307
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0818-0,56020,41990,99380,8307
Hrubá marža -0,6713-14,790,51990,23890,3384
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -11 772-39 3386 4669 84012 663
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,91821,560,58010,00620,1693
Krátkodobé pohľadávky 39 62125 60815 106-2 99317 814
Krátkodobé záväzky -147 302103 89126 88881,004 802
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -133 870-658,0028 354203,000,0000
Krytie dlhovej služby -88,230,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 107,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 18 49340 6217 44436 40926 693
Neobežný majetok 18 73643 39828 1040,00000,0000
Obežný majetok -179 16023 19218 24613 07828 362
Obrat aktív -0,06900,03860,33453,661,42
Obrat neobežného majetku 0,59060,05930,55170,00000,0000
Obrat obežného majetku -0,06180,11090,84973,661,42
Odpisy 13 8209 6240,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 8209 6240,00000,00000,0000
Osobné náklady 1 6890,00001 5041 070777,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 3311 14190,00520,0065,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00001 643
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -11 879-39 3386 4666 9579 780
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,961,310,33220,53530,4151
Podiel EBIT k aktívam 0,1595-0,73530,13950,75240,4465
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,1595-0,73530,13950,75240,4465
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,951,310,33220,75710,5375
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,36-0,03630,06771,230,3719
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -19,77-0,93930,20250,33590,1058
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -4,400,00005,3610,6817,57
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,4789-3,955,3610,6817,57
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -19,77-0,93930,20250,33590,1058
Pohľadávky z obchodného styku 15 505-180,0015 106-3 4930,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,220,22320,6786161,465,91
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,0600-15,44-6,20-0,8087-5,52
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2 0450,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91821,560,58010,00620,1693
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 11,23-2,791,380,00620,2038
Pridaná hodnota -7 428-38 0498 06011 43013 651
Primárna platobná neschopnosť -8,633,661,88-0,05810,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,1602-0,73530,13950,53200,3448
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,961,310,33220,53530,4151
Rýchla likvidita I. stupeň 1,49-0,02330,1168198,412,20
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 15,60-2,724,100,00780,3773
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 15,60-2,724,100,00780,3773
Služby 16 3104 6995 43333 45726 693
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -160 42466 59046 35013 07828 362
Spotreba materiálu… 2 18335 9222 0112 9520,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 0652 57215 50447 83940 344
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 0652 57215 50447 83940 344
Účtovný cash flow -218 781-2 4163 14016 0714 270
Úrokové krytie -239,180,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -13 122-37 30119 46212 99723 560
Všetky záväzky -147 302103 89126 88881,004 802
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,960,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -23 261-47 8216 55610 36012 728
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -23 261-47 8216 55610 36012 728
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -25 699-48 9626 4666 9579 780
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -48 9626 4666 9579 7808 204
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -25 699-48 9626 4669 84012 663
Záväzky -147 302103 89126 88881,004 802
Záväzky z obchodného styku -133 870-658,0028 354203,001 643
Zisk pred zdanením -25 699-48 9626 4669 84012 663
Zmena EBIT 0,5227-7,570,65710,77711,20