EUROPEAN INVESTMENTS HOLDING s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201620152014
Aktíva 20 09521 1814 568
Bežná likvidita III. stupeň 1,481,560,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000598,00887,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0750-2,63-0,8058
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,03591,470,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,091,790,0000
Celkové tržby 0,00001 8910,0000
Celkový dlh 13 59013 5900,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 095-20 583-3 681
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,74620,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 09520 5833 681
Čistý cash flow -488,0019 9813 681
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -606,001 891-432,00
Čistý zisk -1 0861 411-432,00
Čistý zisk v minulom roku 1 4111 6120,0000
Cudzie zdroje -6 505-7 591-4 568
Daň z príjmov 480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,000,0000
EBIT v minulom roku 1 8912 0920,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -606,001 891-432,00
EBITDA -606,001 886-417,00
EBITDA marža 0,00000,99740,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -606,001 886-417,00
Efektívna daňová sadzba -0,79210,25380,0000
Finančná páka 3,092,791,0000
Finančné účty 20 09520 5833 681
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3237-0,3584-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,32370,35841,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -606,001 891-432,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,67630,64160,0000
Krátkodobé záväzky 13 59013 5900,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,0000417,00
Obežný majetok 20 09520 5833 681
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000-5,0015,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 0861 411-432,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,97180,8058
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,000010,570,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-1,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,481,560,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 13,33-0,3799-1,24
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67630,64160,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,091,790,0000
Pridaná hodnota 0,00000,0000-417,00
Rýchla likvidita I. stupeň 1,481,510,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -22,437,210,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -22,437,210,0000
Služby 0,00000,0000417,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 09521 1814 568
Účtovný cash flow -488,0019 9813 681
Vlastné imanie 6 5057 5914 568
Všetky záväzky 13 59013 5900,0000
Výsledok hospodárenia -606,001 886-417,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -606,001 886-417,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 0861 411-432,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 4111 6120,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -606,001 891-432,00
Záväzky 13 59013 5900,0000
Zisk pred zdanením -606,001 891-432,00
Zmena EBIT -0,32050,90390,0000