ALTA VIA, s. r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 24 26942 91154 2019 5388 469
Bežná likvidita III. stupeň 1,14181,542,3616,0811,41
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -7,01-0,5016-0,6287-0,7312-1,10
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 20,88174,488,9911,0311,41
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,350,00290,29740,06670,0965
Celkové tržby 52 32617 40041 1009 5887 250
Celkový dlh 21 363123,0012 423596,00745,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 9,00-21 461-16 765-6 538-8 469
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 37821 46126 2656 5388 469
Čistý cash flow 20 37821 46126 2656 5388 469
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 118,001 010-6 2041 6981 544
Čistý zisk 118,001 010-7 1641 2181 064
Čistý zisk v minulom roku 1 010-7 1641 2181 0641 660
Cudzie zdroje -2 906-42 788-41 778-8 942-7 724
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 52,0218,2126,82114,910,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,7710,0726,64114,910,0000
Doba obratu aktív 324,48900,14481,35365,34426,37
Doba obratu pohľadávok 52,0218,2126,82114,910,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,000027,930,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13,052,5825,9622,7137,36
EBIT v minulom roku 1 010-6 2041 6981 5442 140
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 118,001 010-6 2041 6981 544
EBITDA -4 2155 439-5 0121 7801 544
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4 2155 439-5 0121 7801 544
Finančná páka 8,351,001,301,071,10
Finančné účty 20 37821 46126 2656 5388 469
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1197-0,9971-0,7708-0,9375-0,9120
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,11970,99710,77080,93750,9120
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 45 7005 344-5 1201 6981 544
Krátkodobé finančné výpomoci 20 3870,00009 5000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 3 891868,003 0203 0000,0000
Krátkodobé záväzky 976,00123,002 923593,00742,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 233,0056,0030,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 30 74511 37045 5557 2405 136
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000038 2000,00000,0000
Neobežný majetok 0,000020 58224 9160,00000,0000
Obežný majetok 24 26922 32929 2859 5388 469
Obrat aktív 1,120,40550,75830,99910,8561
Obrat neobežného majetku 0,00000,84541,650,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,120,77931,400,99910,8561
Odpisy 722,004 3341 0840,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 722,004 3341 0840,00000,0000
Osobné náklady 644,00563,00521,00568,00570,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 85,0095,00108,0082,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 840,005 344-6 0801 2181 064
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,83970,50010,48460,68551,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,38941,230,63910,68191,17
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -5,3510,71-8,554,033,71
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,521,23-2,784,033,71
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,74641,230,63910,68611,17
Pohľadávky z obchodného styku 1 030480,003 0003 0000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,14181,542,3616,0811,41
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,1426-1,99-1,59-1,37-0,9120
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,84000,00000,17530,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88030,00290,22920,06250,0880
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,350,00290,29740,06670,0965
Pridaná hodnota -3 4456 030-4 4552 2892 114
Rýchla likvidita I. stupeň 0,9539174,482,1111,0311,41
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,070,0226-2,480,33480,4825
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,070,0226-2,480,33480,4825
Služby 28 5425 3287 3423 005785,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 26942 91154 2019 5388 469
Spotreba materiálu… 2 2036 04213,004 2354 351
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 20 3870,00009 5000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 52 30017 40041 1009 5297 250
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 25 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000041 1000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 27 30017 4000,00009 5297 250
Účtovný cash flow 20 37821 46126 2656 5388 469
Úročený dlh 20 3870,00009 5000,00000,0000
Vlastné imanie 2 90642 78841 7788 9427 724
Všetky záväzky 21 363123,0012 423596,00745,00
Výsledok hospodárenia 203,001 105-6 0961 7801 544
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 203,001 105-6 0961 7801 544
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 118,001 010-7 1641 2181 064
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 010-7 1641 2181 0641 660
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 118,001 010-6 2041 6981 544
Záväzky 21 363123,0012 423596,00745,00
Záväzky z obchodného styku 233,0056,0030,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 118,001 010-6 2041 6981 544
Zmena EBIT 0,1168-0,1628-3,651,100,7215
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 19 8600,00000,00000,00000,0000