Silards s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 626 311416 7341 235 562793 253393 377
Bežná likvidita III. stupeň 1,051,061,071,101,17
Časové rozlíšenie aktív 205 719140 11183 95023 19578,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -6,7721,40-4,73-1,69-0,8776
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3296-1,220,34080,16380,1482
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 20,5417,5113,8710,345,92
Celkové tržby 1 967 2603 289 0234 291 2303 415 262851 318
Celkový dlh 597 235394 2141 152 486723 306336 560
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -341 057-144 229-626 135-233 372-114 880
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 341 057144 229626 135233 372114 880
Čistý cash flow 196 828-481 906392 763118 49249 862
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 3184 90916 76816 88420 024
Čistý zisk 6 5563 89013 13013 13015 573
Čistý zisk v minulom roku 3 89013 13013 13015 57325 976
Cudzie zdroje -29 076-22 520-83 076-69 947-56 817
Daň z príjmov 1 7621 0193 6383 7544 451
Daň z príjmov v minulom roku 1 0193 6383 7544 4517 326
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 7621 0193 6383 7544 451
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,765,5435,8455,2186,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,485,1435,7654,9684,68
Doba obratu aktív 116,2048,72105,0984,78168,66
Doba obratu pohľadávok 14,765,5435,8455,2186,07
Doba obratu zásob 0,0000261,11123,7224,7658,35
Doba splácania záväzkov 1 9371 2111 369889,80252,88
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 110,8146,0798,0377,30144,30
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 7471 0421 311827,76222,68
EBIT v minulom roku 4 90916 76816 88420 02433 302
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 3184 90916 76816 88420 024
EBITDA 17 40571 4861 37241 25721 662
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 17 40571 4861 37241 25721 662
Finančná páka 21,5418,5114,8711,346,92
Finančné účty 341 057144 229626 135233 372114 880
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 18558 985-3 12535 47516 109
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,95360,94570,93280,91180,8556
Krátkodobé pohľadávky 79 53547 394421 337516 556200 759
Krátkodobé záväzky 597 235394 1091 152 486723 306336 560
Náklady na predaný tovar 1 917 6333 143 3074 288 2473 372 475828 046
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 112 568118 820307 230296 705485 789
Obežný majetok 420 592276 6231 151 612770 058393 299
Obrat aktív 3,147,493,474,312,16
Obrat obežného majetku 4,6811,293,734,442,16
Obrat zásob 0,00001,402,9514,746,26
Osobné náklady 32 22223 4761 6101 5301 610
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 22012 5014 4975 7825 553
Ostatné záväzky z obchodného styku 538 781339 3371 103 228672 879296 376
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 5563 89013 13013 13015 573
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,54450,34610,50680,29420,2920
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,6493-1,120,53970,03580,0692
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,54-0,89401,8527,9714,45
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,54-0,89401,8527,9714,45
Pohľadávky z obchodného styku 78 04643 978420 428514 259197 514
Pohotová likvidita II. stupeň 1,050,84170,98171,070,9381
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,14770,0467-0,2115-0,5903-1,14
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,95360,94600,93280,91180,8556
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 20,5417,5113,8710,345,92
Pridaná hodnota 49 627-20 9872 98342 78723 272
Primárna platobná neschopnosť 6,907,722,621,311,50
Rýchla likvidita I. stupeň 0,57110,36600,54330,32260,3413
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 34,315,51840,0017,5315,54
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 34,315,51840,0017,5315,54
Služby 1 804 5093 024 4873 981 0173 075 770342 257
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 626 311416 7341 235 562793 253393 377
Spotreba materiálu… 556,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 967 2603 122 3204 291 2303 415 262851 318
Tržby z predaja tovaru 152 292131 405373 120345 076600 341
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 814 9682 990 9153 918 1103 070 186250 977
Účtovný cash flow 196 828-481 906392 763118 49249 862
Vlastné imanie 29 07622 52083 07669 94756 817
Všetky záväzky 597 235394 2141 152 486723 306336 560
Výsledok hospodárenia 17 40571 4861 37241 25721 662
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 40571 4861 37241 25721 662
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 5563 89013 13013 13015 573
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 89013 13013 13015 57325 976
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 3184 90916 76816 88420 024
Zásoby 0,000085 000104 14020 13077 660
Záväzky 597 235394 2141 152 486723 306336 560
Záväzky z obchodného styku 538 781339 3371 103 228672 879296 376
Zisk pred zdanením 8 3184 90916 76816 88420 024
Zmena EBIT 1,690,29280,99310,84320,6013