Clear Invest SK, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 24 183 45322 583 86721 188 2041 764 15918 261 730
Bankové úvery 0,000099 90294 467348,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,98820,98760,98690,98510,9913
Bežné bankové úvery 0,000099 90294 467348,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,02720,0337-1,2852,060,2913
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,00030,0004-0,01680,77340,0025
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -85,04-80,97-76,23-67,33-115,34
Celkové tržby 0,00000,00000,00000,000043 000
Celkový dlh 24 471 20922 866 27921 469 8391 790 75718 421 440
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 118 7851 210 8461 214 927-311 5121 072 866
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -1 118 785-1 110 944-1 120 460311 860-1 072 866
Čistý cash flow -7 8419 516-359 1051 384 72646 530
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -686,00-744,001 5643 66366 494
Čistý zisk -5 344-777,001 079-26 5982 709
Čistý zisk v minulom roku -777,001 079-26 5982 709-163 355
Cudzie zdroje 287 756282 412281 63526 598159 710
Daň z príjmov 0,000033,00480,00480,00481,00
Daň z príjmov v minulom roku 33,00480,00480,00481,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000033,00480,00480,00481,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000164 119
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000339,53
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,0000155 012
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000164 119
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,0000156 368
EBIT v minulom roku -744,001 5643 66366 494118 024
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -686,00-744,001 5643 66366 494
EBITDA 0,00000,00000,0000-4 61541 484
EBITDA marža 0,00000,00000,00000,00000,9647
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,0000-4 61541 484
Finančná páka -84,04-79,97-75,23-66,33-114,34
Finančné účty -1 118 785-1 110 944-1 120 460311 860-1 072 866
Hrubá marža 0,00000,00000,00000,00000,9647
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -585,00-692,00-756,00-5 88539 586
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,011,011,011,011,01
Krátkodobé pohľadávky 25 302 23823 694 81122 308 6641 452 29919 334 596
Krátkodobé záväzky 24 471 20922 766 37721 375 3721 790 40918 421 440
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000-0,15500,6553
Nákladové úroky 4 6580,00005,0029 78163 304
Nákladové úroky v minulom roku 0,00005,0029 78163 304280 899
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,00004 6151 516
Obežný majetok 24 183 45322 583 86721 188 2041 764 15918 261 730
Ostatné náklady na finančnú činnosť 585,00692,00756,001 2701 898
Ostatné záväzky z obchodného styku 99 59197 53798 07029 78461 296
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 344-777,001 079-26 5982 709
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,01860,0043-0,00581,01-0,0170
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,00000,00001,08
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00000,00001,08
Pohľadávky z obchodného styku 40 00040 00040 0000,000040 000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,98820,98760,98690,98510,9913
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -36,7029,68-0,78430,01923,43
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,680,0000-71 82146,500,7350
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,011,011,011,021,01
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -85,04-80,97-76,23-67,33-115,34
Pridaná hodnota 0,00000,00000,0000-4 61541 484
Primárna platobná neschopnosť 2,492,442,450,00001,53
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,01860,0028-0,00381,0000-0,0170
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00000,0000-388,03444,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00000,0000-388,03444,06
Služby 0,00000,00000,00004 6151 516
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 183 45322 583 86721 188 2041 764 15918 261 730
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000099 90294 467348,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,000043 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,000043 000
Účtovný cash flow -7 8419 516-359 1051 384 72646 530
Úročený dlh 0,000099 90294 467348,000,0000
Úrokové krytie -0,14730,0000312,800,12301,05
Vlastné imanie -287 756-282 412-281 635-26 598-159 710
Všetky záväzky 24 471 20922 866 27921 469 8391 790 75718 421 440
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,0000-4 61541 484
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00000,0000-4 61541 484
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 344-777,001 079-26 5982 709
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -777,001 079-26 5982 709-163 355
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 344-744,001 559-26 1183 190
Záväzky 24 471 20922 866 27921 469 8391 790 75718 421 440
Záväzky z obchodného styku 99 59197 53798 07029 78461 296
Zisk pred zdanením -5 344-744,001 559-26 1183 190
Zmena EBIT 0,9220-0,47570,42700,05510,5634