Rozhlas a televízia Slovenska

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Bankové úvery 0,00000,0000467,92289,531 014
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,000043 50880 13716 346
Bežné bankové úvery 0,00000,0000467,92289,531 014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -42 595 959-34 920 137-20 287 824-23 073 153-16 355 848
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 42 595 95934 920 13720 288 29223 073 44316 356 861
Čistý cash flow 7 675 82214 631 845-2 785 1506 716 5821 068 358
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 867 752227 538-1 657 278-8 192 0443 038 390
Čistý zisk 864 563142 975-1 660 377-8 301 6172 974 713
Čistý zisk v minulom roku 142 975-1 660 377-8 301 6172 974 713-1 181 449
Daň z príjmov 3 18884 5633 099109 57363 677
Daň z príjmov v minulom roku 84 5633 099109 57363 677432,91
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 18884 5633 099109 57363 677
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000171 204
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 75,7761,8193,4057,28123,89
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,00008,23
EBIT v minulom roku 227 538-1 657 278-8 192 0443 038 390-1 181 016
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 867 752227 538-1 657 278-8 192 0443 038 390
EBITDA 7 183 4508 061 7636 941 185-209 20710 599 873
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 183 4508 061 7636 941 185-209 20710 599 873
Finančné účty 42 595 95934 920 13720 288 29223 073 44316 356 861
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 183 4508 061 7636 941 185-209 20710 599 873
Materiál 27 85827 89748 149106 657187 176
Odpisy 6 318 8867 918 7888 601 5628 092 4107 625 160
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 318 8867 918 7888 601 5628 092 4107 625 160
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 183 4508 061 7636 941 185-209 20710 599 873
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,0000-3 548-28 6732 935
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,79501,87-0,36790,93900,1407
Pohľadávky z obchodného styku 2 004 3381 324 5441 937 2241 122 5202 576 624
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,000043 35879 69316 138
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,000043 35879 69316 138
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,0000467,92289,531 014
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 655 0227 822 0087 570 5887 153 1267 591 398
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 655 0227 822 0087 570 5887 153 1267 591 398
Účtovný cash flow 7 675 82214 631 845-2 785 1506 716 5821 068 358
Úročený dlh 0,00000,0000467,92289,531 014
Výsledok hospodárenia 864 563142 975-1 660 377-8 301 6172 974 713
Výsledok hospodárenia po zdanení 864 563142 975-1 660 377-8 301 6172 974 713
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 142 975-1 660 377-8 301 6172 974 713-1 181 449
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 864 563142 975-1 660 377-8 301 6172 974 713
Zásoby 49 96951 47369 998128 685210 529
Zisk pred zdanením 867 752227 538-1 657 278-8 192 0443 038 390
Zmena EBIT 3,81-0,13730,2023-2,70-2,57
Účtovné závierky