R & F Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 186 524360 073321 948309 99986 892
Bankové úvery 0,00009 21427 57345 82619 426
Bežná likvidita III. stupeň 2,790,07910,08940,09470,8023
Bežné bankové úvery 0,00009 21427 57345 82619 426
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0139-0,03810,5216-0,1871-0,6242
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,40134,619,1010,733,66
Celkové tržby 341 757247 680353 348293 760179 205
Celkový dlh 53 419295 883290 061283 56968 242
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 8456 76944 20540 8817 785
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 8452 445-16 6324 94511 641
Čistý cash flow 1 8452 445-16 6324 94511 641
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 0082 7936 9109 97512 342
Čistý zisk 3 5112 2065 4597 7809 627
Čistý zisk v minulom roku 2 2065 4597 7809 6273 691
Cudzie zdroje -133 105-64 190-31 887-26 430-18 650
Daň z príjmov 933,00587,001 4512 1952 715
Daň z príjmov v minulom roku 587,001 4512 1952 7151 139
Daň z príjmov z bežnej činnosti 933,00587,001 4512 1952 715
Dlhodobé pohľadávky 25 000160 000100 00082 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 156,6730,9143,9627,2487,81
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 145,4930,9144,1127,5466,93
Doba obratu aktív 199,21531,15332,56385,18176,98
Doba obratu pohľadávok 183,37266,93147,25129,1287,81
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 56,80422,87271,14295,4099,43
EBIT v minulom roku 2 7936 9109 97512 3424 846
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 0082 7936 9109 97512 342
EBITDA 22 04725 72026 55320 43918 676
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 22 04725 72026 55320 43918 676
Finančná páka 1,405,6110,1011,734,66
Finančné účty 1 8452 445-16 6324 94511 641
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7136-0,1783-0,0990-0,0853-0,2146
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71360,17830,09900,08530,2146
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 21 41622 14824 01519 02417 288
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,28510,79610,81530,76690,5618
Krátkodobé pohľadávky 146 69320 95442 55221 92143 110
Krátkodobé záväzky 53 184286 669262 488237 74348 816
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 69854 71496 16277 23122 667
Krytie dlhovej služby 8,600,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 2 5640,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,000016,00
Náklady na predaný tovar 310 560221 448326 478265 419160 117
Neobežný majetok 12 986176 674196 028201 13332 141
Obežný majetok 173 538183 399125 920108 86654 751
Obrat aktív 1,830,68721,100,94762,06
Obrat neobežného majetku 26,321,401,801,465,58
Obrat obežného majetku 1,971,352,812,703,27
Odpisy 14 40819 35517 1059 0494 946
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 40819 35517 1059 0494 946
Osobné náklady 6 5930,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 631,003 5722 5401 4151 388
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00002,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 91921 56122 56416 82914 573
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,730,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,491,341,573,133,86
Pohľadávky z obchodného styku 136 22920 95442 70422 16132 860
Pohotová likvidita II. stupeň 2,790,07910,08940,09470,8023
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -72,14-26,251,92-5,34-1,60
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,71960,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,28640,82170,90100,91470,7854
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,40134,619,1010,733,66
Pridaná hodnota 31 19725 99226 87028 34119 088
Primárna platobná neschopnosť 0,01252,612,253,480,6898
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,02640,03440,17120,29440,5162
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,4211,5010,9213,873,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,4211,5010,9213,873,65
Služby 66 55159 914143 68691 07063 388
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 186 524360 073321 948309 99986 892
Spotreba materiálu… 244 009161 534182 792174 34996 729
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00009 21427 57345 82619 426
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 341 757247 440353 348293 760179 205
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 341 757247 440353 348293 760179 205
Účtovný cash flow 1 8452 445-16 6324 94511 641
Úročený dlh 0,00009 21427 57345 82619 426
Úrokové krytie 2,730,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 133 10564 19031 88726 43018 650
Všetky záväzky 53 419295 883290 061283 56968 242
Výsledok hospodárenia 7 6396 3659 44811 39013 730
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 6396 3659 44811 39013 730
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 5112 2065 4597 7809 627
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 2065 4597 7809 6273 691
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 4442 7936 9109 97512 342
Záväzky 53 419295 883290 061283 56968 242
Záväzky z obchodného styku 1 69854 71496 16277 23122 667
Zisk pred zdanením 4 4442 7936 9109 97512 342
Zmena EBIT 2,510,40420,69270,80822,55