HBSJ spol. s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 084 5831 054 078438 3773 1623 751
Bankové úvery 51 51335 8830,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,95880,99781,013,293,40
Bežné bankové úvery 35 92316 0030,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,2020,90-21,62-1,44-1,33
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,48000,44510,22103,293,18
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -13,51-48,5897,800,43600,4171
Celkové tržby 157 854943 801340 2861 1531 605
Celkový dlh 1 171 2961 076 234433 940960,001 104
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 044 949-523 079-95 916-3 162-3 511
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,4090-0,02820,0066-0,7051-0,9495
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 096 462558 96295 9163 1623 511
Čistý cash flow 537 500463 04695 9163 1623 511
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -61 367-24 8513 195147,00-1 044
Čistý zisk -64 557-26 5932 235-813,00-1 524
Čistý zisk v minulom roku -26 5932 235-813,00-1 524185,00
Cudzie zdroje 86 71322 156-4 437-2 202-2 647
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00480,00
Dlhodobé bankové úvery 15 59019 8800,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky -23 4500,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 15 59019 8800,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26,76172,13293,820,000054,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,73172,13293,820,000054,58
Doba obratu aktív 2 508407,65470,221 001853,03
Doba obratu pohľadávok -27,47172,13293,820,000054,58
Doba obratu zásob 0,0000222,82602,520,00000,0000
Doba splácania záväzkov 8 1684 6333 8150,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 589402,34465,46303,90251,07
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 8 1684 6283 8040,00000,0000
EBIT v minulom roku -24 8513 195147,00-1 044665,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -61 367-24 8513 195147,00-1 044
EBITDA -59 095-19 8843 403154,00-1 015
EBITDA marža -0,3744-0,02110,01000,1336-0,6324
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -59 095-19 8843 403154,00-1 015
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,30056,53-0,4598
Finančná páka -12,51-47,5898,801,441,42
Finančné účty 1 096 462558 96295 9163 1623 511
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,08000,0210-0,0101-0,6964-0,7057
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,0800-0,02100,01010,69640,7057
Hrubá marža -0,3020-0,00750,02100,2949-0,5340
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -61 367-24 8513 195147,00-1 044
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,030,98700,98990,30360,2943
Krátkodobé pohľadávky 11 571445 077273 9220,0000240,00
Krátkodobé záväzky 1 119 7831 040 351433 940960,001 104
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,0000432 6630,0000163,00
Krytie dlhovej služby -18,53-11,410,00000,00000,0000
Nákladové úroky 3 1901 7420,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 7420,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 205 524950 852333 144813,002 462
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 50 03981 97041 5200,00000,0000
Obežný majetok 1 084 5831 054 078438 3773 1623 751
Obrat aktív 0,14550,89540,77620,36460,4279
Obrat obežného majetku 0,14550,89540,77620,36460,4279
Obrat zásob 0,00001,640,60580,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 2724 967208,007,0029,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 119 7831 039 4320,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -64 557-26 5932 235-813,00-1 524
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,83-1,940,5037-0,3692-0,5757
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,74-1,810,72010,0668-0,3944
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,010,53030,21881,00000,9360
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 3,410,49060,28192,742,19
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,9527-0,08600,17200,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,410,49060,28192,742,19
Pohľadávky z obchodného styku 11 562445 077273 9220,0000240,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,95880,95050,85233,293,40
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,16130,0478-0,0463-0,6964-0,7539
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 168,50265,810,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,081,020,98990,30360,2943
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -13,51-48,5897,800,43600,4171
Pridaná hodnota -47 670-7 0517 142340,00-857,00
Primárna platobná neschopnosť 96,852,341,580,00000,6792
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,74451,200,5037-0,3692-0,5757
Rýchla likvidita I. stupeň 0,94870,52910,22103,293,18
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -19,82-54,13127,526,23-1,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -19,82-54,13127,526,23-1,09
Služby 155 485868 882291 624163,00832,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 084 5831 054 078438 3773 1623 751
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,0000650,001 630
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 51 51335 8830,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 157 854943 801340 2861 1531 605
Tržby z predaja tovaru 95 33457 71238 3800,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 62 520886 089301 9061 1531 605
Účtovný cash flow 537 500463 04695 9163 1623 511
Úročený dlh 51 51335 8830,00000,00000,0000
Úrokové krytie -19,24-14,270,00000,00000,0000
Vlastné imanie -86 713-22 1564 4372 2022 647
Všetky záväzky 1 171 2961 076 234433 940960,001 104
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,830,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -59 095-19 8843 403154,00-1 015
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -59 095-19 8843 403154,00-1 015
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -64 557-26 5932 235-813,00-1 524
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -26 5932 235-813,00-1 524185,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -64 557-26 5933 195147,00-1 044
Zásoby 0,000050 03968 5390,00000,0000
Záväzky 1 171 2961 076 234433 940960,001 104
Záväzky z obchodného styku 1 119 7831 039 432432 6630,0000163,00
Zisk pred zdanením -64 557-26 5933 195147,00-1 044
Zmena EBIT 2,47-7,7821,73-0,1408-1,57