VISIONARY FIELDS s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 167 8611 740 233144 88370 1232 364
Bankové úvery 32 82641 27622,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,78511,310,34190,61030,5659
Bežné bankové úvery 32 82641 27622,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0291-0,2658-0,9314-0,1340-0,4206
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00130,11630,03750,02260,5659
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -23,772,3724,875,930,9966
Celkové tržby 1 483 9532 903 44966 52050 7940,0000
Celkový dlh 1 219 1601 224 317139 28360 0041 180
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 48 571-95 875-5 194-1 356-498,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,38220,2016-0,9904-0,09280,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 495137 1515 2161 356498,00
Čistý cash flow 1 495137 1515 2161 356498,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -560 689742 937-64 919-4 234-1 647
Čistý zisk -567 215585 326-65 879-4 714-2 131
Čistý zisk v minulom roku 585 326-65 879-4 714-2 131-2 937
Cudzie zdroje 51 299-515 916-5 600-10 119-1 184
Daň z príjmov 0,0000156 608960,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 156 608960,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000156 608960,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 274,65183,75279,33253,420,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,79123,19244,0531,570,0000
Doba obratu aktív 335,61218,97954,52503,900,0000
Doba obratu pohľadávok 274,65183,75279,33253,420,0000
Doba splácania záväzkov 7 98312 0380,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 335,97148,43917,48431,180,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6 5789 5260,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 742 937-64 919-4 234-1 647-2 457
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -560 689742 937-64 919-4 234-1 647
EBITDA -456 389793 127-44 231-821,00-463,00
EBITDA marža -0,30750,2732-0,6649-0,01620,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -456 389793 127-44 231-821,00-463,00
Finančná páka -22,773,3725,876,932,00
Finančné účty 1 495137 1515 2161 356498,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0439-0,2965-0,0387-0,1443-0,5008
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,04390,29650,03870,14430,5008
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -35 859783 775-33 110-920,00-527,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,000,67790,96120,85570,3723
Krátkodobé finančné výpomoci 17 2400,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 955 7271 460 35842 39935 2660,0000
Krátkodobé záväzky 1 169 0941 179 645139 26160 004880,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 963 337933 50116 81017 455400,00
Krytie dlhovej služby -69,93790,750,00000,0000-115,75
Nákladové úroky 6 5261 0030,00000,00004,00
Nákladové úroky v minulom roku 1 0030,00000,00004,000,0000
Náklady na predaný tovar 1 579 7401 993 51786 59349 869433,00
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 53 45435 7690,00000,00000,0000
Neobežný majetok 210 639142 72497 26833 5011 866
Obežný majetok 957 2221 597 50947 61536 622498,00
Obrat aktív 1,091,670,38240,72440,0000
Obrat neobežného majetku 6,0320,320,56961,520,0000
Obrat obežného majetku 1,331,821,161,390,0000
Odpisy 65 86740 83712 4383 3141 120
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 65 86740 83712 4383 3141 120
Osobné náklady 140 802111 5297 4930,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 4229 3524 87999,0064,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -501 348626 163-53 441-1 400-1 011
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 460,031,05-11,72-0,4659-1,80
Podiel EBIT k aktívam -0,48010,4269-0,4481-0,0604-0,6967
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,48010,4269-0,4481-0,0604-0,6967
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 454,741,33-11,55-0,4184-1,11
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -5,7925,370,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -2,208,14-4,160,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,505,95-1,560,2791-0,3866
Pohľadávky z obchodného styku 54 959979 05037 0434 3930,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,78511,310,34190,61030,5659
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 34,31-3,76-1,07-7,46-2,38
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,2291136,740,00000,0000124,50
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,040,70350,96130,85570,4992
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -23,772,3724,875,930,9966
Pridaná hodnota -309 623907 330-31 191925,00-433,00
Primárna platobná neschopnosť 17,530,95350,45383,970,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,48570,3363-0,4547-0,0672-0,9014
Rentabilita vlastného imania, ROE 11,061,13-11,76-0,4659-1,80
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00120,11230,03740,02260,5659
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,671,54-3,15-73,09-2,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,671,54-3,15-73,09-2,55
Služby 1 471 5601 930 91979 94147 409433,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 167 8611 740 233144 88370 1232 364
Spotreba materiálu… 54 72626 8296 6522 4600,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 50 06641 27622,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 482 0932 900 84763 40250 7940,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 211 9760,00008 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 972 665221 4770,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 297 4522 679 37055 40250 7940,0000
Účtovný cash flow 1 495137 1515 2161 356498,00
Úročený dlh 50 06641 27622,000,00000,0000
Úrokové krytie -85,92740,710,00000,0000-411,75
Vlastné imanie -51 299515 9165 60010 1191 184
Všetky záväzky 1 219 1601 224 317139 28360 0041 180
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 460,030,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -555 243752 290-60 040-4 135-1 583
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -555 243752 290-60 040-4 135-1 583
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -567 215585 326-65 879-4 714-2 131
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 585 326-65 879-4 714-2 131-2 937
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -567 215741 934-64 919-4 234-1 651
Záväzky 1 219 1601 224 317139 28360 0041 180
Záväzky z obchodného styku 963 337933 50116 81017 455400,00
Zisk pred zdanením -567 215741 934-64 919-4 234-1 651
Zmena EBIT -0,7547-11,4415,332,570,6703
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 244 9630,000011 3710,00000,0000