VSS Energy, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 139 927166 751154 969165 163113 649
Bežná likvidita III. stupeň 1,681,090,76320,67730,5296
Časové rozlíšenie aktív 393,001 064771,00533,00350,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0483-0,21671,120,2182-0,0100
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,515,3731,76-5,34-2,69
Celkové tržby 696 857723 602642 421661 113627 865
Celkový dlh 100 010140 565150 238203 240180 964
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 323-10 396-4 721-10 034-1 724
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 32310 3964 72110 0341 724
Čistý cash flow 1 9275 675-5 3138 310-672,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 68724 69347 91934 1573 060
Čistý zisk 13 73121 45542 80829 238-1 783
Čistý zisk v minulom roku 21 45542 80829 238-1 783-65 430
Cudzie zdroje -39 917-26 186-4 73138 07767 315
Daň z príjmov 3 5671 3022 8802 8802 880
Daň z príjmov v minulom roku 1 3022 8802 8802 8802 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 5671 3022 8802 8802 880
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 35,0143,8141,3952,6740,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,7942,9439,7252,4440,85
Doba obratu aktív 73,3884,2388,1291,2566,15
Doba obratu pohľadávok 35,0143,8141,3952,6740,95
Doba splácania záväzkov 37,7567,46100,95158,07125,95
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 24,7745,3258,3386,3979,61
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 17,8923,4923,0078,5064,23
EBIT v minulom roku 24 69347 91934 1573 060-61 418
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 68724 69347 91934 1573 060
EBITDA 33 95140 96456 63437 4816 423
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 33 95140 96456 63437 4816 423
Efektívna daňová sadzba 0,20620,05720,06300,08972,63
Finančná páka 3,516,3732,76-4,34-1,69
Finančné účty 12 32310 3964 72110 0341 724
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2853-0,1570-0,03050,23050,5923
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,28530,15700,0305-0,2305-0,5923
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 33 91540 92156 59537 4396 342
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,33760,53800,66200,94681,20
Krátkodobé pohľadávky 66 76286 72872 80095 33970 364
Krátkodobé záväzky 47 23389 718102 582156 374136 783
Krytie dlhovej služby 87,2821,1625,3918,383,27
Nákladové úroky 389,001 9362 2312 0391 963
Nákladové úroky v minulom roku 1 9362 2312 0391 9631 132
Náklady na predaný tovar 500 670525 790427 556448 356451 112
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 456 720485 423370 900361 078396 399
Neobežný majetok 60 44968 56376 67759 25741 211
Obežný majetok 79 08597 12477 521105 37372 088
Obrat aktív 4,974,334,144,005,52
Obrat neobežného majetku 11,5110,548,3711,1515,22
Obrat obežného majetku 8,807,448,286,278,70
Odpisy 16 22816 2288 6763 2823 282
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 1148 1144 3381 6411 641
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 1148 1144 3381 6411 641
Osobné náklady 164 136159 200157 179171 797166 300
Ostatné náklady na finančnú činnosť 36,0043,0039,0042,0081,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 22 38231 24423 36777 65269 757
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 29 95937 68351 48432 5201 499
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,34400,81939,05-0,76790,0265
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,19080,32060,91473,89-0,1323
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,84030,80900,73320,80910,9449
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,42770,40540,57800,58800,4440
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,191,241,361,241,06
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,081,121,291,211,04
Pohľadávky z obchodného styku 66 34285 00869 86094 91970 186
Pohotová likvidita II. stupeň 1,681,090,76320,67730,5296
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -20,71-4,610,89054,58-100,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,952,93-2,384,08-0,3423
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,71470,84300,96951,231,59
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,515,3731,76-5,34-2,69
Pridaná hodnota 195 323196 795214 370212 319176 000
Primárna platobná neschopnosť 0,33740,36750,33450,81810,9939
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,34400,81939,05-0,76790,0265
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,953,432,655,4228,17
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,953,432,655,4228,17
Služby 19 57321 58835 25265 20323 570
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 139 927166 751154 969165 163113 649
Spotreba materiálu… 24 37718 77921 40422 07531 143
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 695 993722 585641 926660 675627 112
Tržby z predaja tovaru 563 789579 196464 541455 440508 245
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 132 204143 389177 385205 235118 867
Účtovný cash flow 1 9275 675-5 3138 310-672,00
Úrokové krytie 45,4712,7521,4816,751,56
Vlastné imanie 39 91726 1864 731-38 077-67 315
Všetky záväzky 100 010140 565150 238203 240180 964
Výsledok hospodárenia 17 72324 73647 95834 1993 141
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 72324 73647 95834 1993 141
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 73121 45542 80829 238-1 783
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 21 45542 80829 238-1 783-65 430
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 29822 75745 68832 1181 097
Záväzky 100 010140 565150 238203 240180 964
Záväzky z obchodného styku 22 38231 24423 36777 65269 757
Zisk pred zdanením 17 29822 75745 68832 1181 097
Zmena EBIT 0,71630,51531,4011,16-0,0498