PLOSAB SK s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 14 63115 54918 45721 42724 426
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,000019,219,7512,30
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6471-0,6968-0,7904-0,3119-0,3657
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,000013,965,397,29
Celkový dlh 0,0000544,001 4851 4791 167
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 468-10 455-13 414-6 222-8 505
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 46810 45513 4146 2228 505
Čistý cash flow 9 46810 45513 4146 2228 505
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -374,00-1 968-2 016-2 351-1 457
Čistý zisk -374,00-1 968-2 976-3 311-2 418
Čistý zisk v minulom roku -1 968-2 976-3 311-2 417-3 268
Cudzie zdroje -14 631-15 005-16 972-19 948-23 259
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00961,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00961,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00961,00
EBIT v minulom roku -1 968-2 016-2 351-1 457-2 307
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -374,00-1 968-2 016-2 351-1 457
EBITDA -302,00-1 810-1 927-2 292-1 341
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -302,00-1 810-1 927-2 292-1 341
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,4762-0,4083-0,6596
Finančná páka 1,00001,041,091,071,05
Finančné účty 9 46810 45513 4146 2228 505
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,9650-0,9195-0,9310-0,9522
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,96500,91950,93100,9522
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -374,00-1 968-2 071-2 452-1 527
Krátkodobé pohľadávky 5 1635 0945 0435 0375 853
Krátkodobé záväzky 0,00000,0000961,001 1551 167
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00001,0000195,00207,00
Náklady na predaný tovar 302,001 8101 9272 2921 341
Neobežný majetok 0,00000,00000,000010 16810 068
Obežný majetok 14 63115 54918 45711 25914 358
Ostatné náklady na finančnú činnosť 72,00158,00144,00160,00186,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -374,00-1 968-2 976-3 311-2 418
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,64710,67240,72680,29040,3482
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,000019,219,7512,30
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,55-1,44-1,27-3,21-2,73
Pridaná hodnota -302,00-1 810-1 927-2 292-1 341
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,000013,965,397,29
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-0,3006-0,7706-0,6453-0,8702
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-0,3006-0,7706-0,6453-0,8702
Služby 302,001 8101 9272 2921 341
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 63115 54918 45721 42724 426
Účtovný cash flow 9 46810 45513 4146 2228 505
Vlastné imanie 14 63115 00516 97219 94823 259
Všetky záväzky 0,0000544,001 4851 4791 167
Výsledok hospodárenia -302,00-1 810-1 927-2 292-1 341
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -302,00-1 810-1 927-2 292-1 341
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -374,00-1 968-2 976-3 311-2 418
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 968-2 976-3 311-2 417-3 268
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -374,00-1 968-2 016-2 351-1 457
Záväzky 0,0000544,001 4851 4791 167
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00001,0000195,00207,00
Zisk pred zdanením -374,00-1 968-2 016-2 351-1 457
Zmena EBIT 0,19000,97620,85751,610,6316