Wisage spol, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 276 4661 294 27414 7549 82911 094
Bežná likvidita III. stupeň 1,792,636,383,020,4591
Časové rozlíšenie aktív 2 423831,000,00000,000070,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,501210,23-0,9266-0,47050,7018
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,562,096,382,18-0,9402
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,23-62,680,15010,22140,7551
Celkové tržby 130 439109 90117 19317 25617 160
Celkový dlh 1 672 1871 315 2581 9251 7824 773
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -28 172-226 498-11 887-3 786-2 042
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,87-0,23840,27810,1000-0,0048
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 172226 49811 8873 7862 042
Čistý cash flow -198 326214 61111 8873 786-4 436
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -348 007-9 7325 5542 268397,00
Čistý zisk -374 737-26 2004 7821 726-83,00
Čistý zisk v minulom roku -26 2004 7821 726-83,001 054
Cudzie zdroje 395 72120 984-12 829-8 047-6 321
Daň z príjmov 0,00000,0000772,00542,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000772,00542,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000772,00542,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 132,06173,730,000030,420,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 120,96172,950,000030,420,0000
Doba obratu aktív 3 5745 314313,82209,07235,97
Doba obratu pohľadávok 132,06173,730,000030,420,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 121,79421,7339,6536,95100,35
EBIT v minulom roku -9 7325 5542 268397,001 534
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -348 007-9 7325 5542 268397,00
EBITDA -568 559-248 1847 3616 71417 449
EBITDA marža -4,36-2,260,42810,38911,02
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -568 559-248 1847 3616 71417 449
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,13900,23901,21
Finančná páka -3,23-61,681,151,221,76
Finančné účty 28 172226 49811 8873 7862 042
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,31000,0162-0,8695-0,8187-0,5698
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,3100-0,01620,86950,81870,5698
Hrubá marža -3,18-1,160,90740,96250,9591
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -568 642-206 3257 2716 62017 365
Krátkodobé pohľadávky 47 16342 3140,00001 4300,0000
Krátkodobé záväzky 43 497102 7191 8641 7374 718
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00004,004,000,0000
Krytie dlhovej služby -21,27-15,070,00000,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,000054,00
Nákladové úroky 26 73016 4680,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 16 4680,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 545 273216 6081 559551,00702,00
Neobežný majetok 1 198 7081 024 6312 8594 5768 928
Obežný majetok 75 335268 81211 8955 2532 096
Obrat aktív 0,10210,06871,161,751,55
Obrat neobežného majetku 0,10870,08686,003,751,92
Obrat obežného majetku 1,730,33071,443,278,19
Odpisy -220 716-229 1261 7174 35216 968
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku -110 358-114 5631 7174 3528 484
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku -110 358-114 5630,00000,00008 484
Osobné náklady 4 9443 6677 2939 0636 914
Ostatné náklady na finančnú činnosť 245,00141,0090,0094,0084,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 41 913101 3230,00000,00001,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -595 453-255 3266 4996 07816 885
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,94701,250,37270,2145-0,0131
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,02210,17500,80570,38520,1841
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,0119-0,02870,46750,54570,4201
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -1,521,950,69140,2194-0,2585
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -83,92-34,832,141,832,38
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,920,56641,731,240,6891
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,522,410,69270,2206-0,2585
Pohľadávky z obchodného styku 43 19942 1250,00001 4300,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,792,636,383,000,4476
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,000,0978-1,08-2,131,42
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -7,4213,030,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,311,020,13050,18130,4302
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,23-62,680,15010,22140,7551
Pridaná hodnota -414 916-127 70715 60116 60916 458
Primárna platobná neschopnosť 0,97022,410,00000,00280,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,94701,250,37270,2145-0,0131
Rýchla likvidita I. stupeň 0,64772,216,382,180,4328
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,94-5,300,26150,26540,2735
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,94-5,300,26150,26540,2735
Služby 421 403162 813162,0090,00153,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 276 4661 294 27414 7549 82911 094
Spotreba materiálu… 123 87053 7951 397461,00549,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 130 438109 90117 16017 16017 160
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 81,0021 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 130 35788 90117 16017 16017 160
Účtovný cash flow -198 326214 61111 8873 786-4 436
Úrokové krytie -13,02-0,59100,00000,00000,0000
Vlastné imanie -395 721-20 98412 8298 0476 321
Všetky záväzky 1 672 1871 315 2581 9251 7824 773
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,94700,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -347 762-9 5915 6442 362481,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -347 762-9 5915 6442 362481,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -374 737-26 2004 7821 726-83,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -26 2004 7821 726-83,001 054
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -374 737-26 2005 5542 268397,00
Zásoby 0,00000,00008,0037,0054,00
Záväzky 1 672 1871 315 2581 9251 7824 773
Záväzky z obchodného styku 41 913101 3234,004,001,0000
Zisk pred zdanením -374 737-26 2005 5542 268397,00
Zmena EBIT 35,76-1,752,455,710,2588
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000011 5330,00000,00000,0000