KOSEC plus s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 369 153360 278314 939279 292282 506
Bankové úvery 9 86213 91917 9720,000024 900
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,42850,4715-0,1491-0,0655-0,6194
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 10,1712,7613,9813,7155,50
Celkové tržby 332 003312 675173 967158 891279 887
Celkový dlh 336 117334 093293 913260 306277 506
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 24 01926 26514 836-1 24421 803
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -14 157-12 3463 1361 2443 097
Čistý cash flow -14 157-12 3463 1361 2443 097
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 82210 5694 0763 2457 621
Čistý zisk 6 8525 1592 0402 285394,00
Čistý zisk v minulom roku 5 1592 0402 285394,001 053
Cudzie zdroje -33 036-26 185-21 026-18 986-5 000
Daň z príjmov 1 9092 086960,00960,001 370
Daň z príjmov v minulom roku 2 086960,00960,001 3701 458
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 9092 086960,00960,001 370
Dlhodobé bankové úvery 9 86213 91917 9720,000024 900
Dlhodobý dlh 9 86213 91917 9720,000024 900
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 31,0662,2443,1943,74146,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,7968,9444,8736,21147,22
Doba obratu aktív 406,22652,24824,63935,00414,48
Doba obratu pohľadávok 31,0662,2443,1943,74146,05
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 313,94492,93722,51871,44344,63
EBIT v minulom roku 10 5694 0763 2457 62111 049
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 82210 5694 0763 2457 621
EBITDA 55 35635 620-6 092-16 81635 970
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 55 35635 620-6 092-16 81635 970
Efektívna daňová sadzba 0,21790,28790,32000,29580,7766
Finančná páka 11,1713,7614,9814,7156,50
Finančné účty -14 157-12 3463 1361 2443 097
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 53 813129 69759 65267 76051 120
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,77280,75570,87620,93200,8315
Krátkodobé pohľadávky 28 22234 37716 49413 06699 543
Krátkodobé záväzky 285 291272 277275 941260 306234 894
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 229 603213 692224 5534 6937 300
Krytie dlhovej služby 10,9410,72-5,660,00006,14
Nákladové úroky 5 0613 3241 0760,00005 857
Nákladové úroky v minulom roku 3 3241 0760,00005 8578 538
Náklady na predaný tovar 214 308151 681107 02285 853224 720
Neobežný majetok 334 940290 179247 241213 148169 502
Obežný majetok 34 21370 09967 69866 144113 004
Obrat aktív 0,89850,55960,44260,39040,8806
Obrat neobežného majetku 0,99030,69480,56380,51151,47
Obrat obežného majetku 9,692,882,061,652,20
Odpisy 39 99124 95421 4094 33332 000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 39 99124 95421 4094 33332 000
Osobné náklady 50 55163 34731 41840 0974 721
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 5432 8832 5901 908865,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000015,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 46 84330 11323 4496 61832 394
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,43061,270,97041,730,1962
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,320,78821,030,57805,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,300,56550,61290,52160,6552
Pohľadávky z obchodného styku 35 24738 07817 13510 817100 343
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,332,12-6,70-15,26-1,61
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,80-3,712,910,00000,5288
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91050,92730,93320,93200,9823
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 10,1712,7613,9813,7155,50
Pridaná hodnota 117 38449 93332 37823 17524 059
Primárna platobná neschopnosť 6,515,6113,100,43390,0728
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,079,38-48,25-15,487,71
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,079,38-48,25-15,487,71
Služby 39 50131 27920 30524 53434 737
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 369 153360 278314 939279 292282 506
Spotreba materiálu… 174 807120 40286 71761 319189 983
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9 86213 91917 9720,000024 900
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 331 692250 094173 567152 270256 779
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000048 48034 16743 2428 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 331 692201 614139 400109 028248 779
Účtovný cash flow -14 157-12 3463 1361 2443 097
Úročený dlh 9 86213 91917 9720,000024 900
Úrokové krytie 2,733,183,790,00001,30
Vlastné imanie 33 03626 18521 02618 9865 000
Všetky záväzky 336 117334 093293 913260 306277 506
Výsledok hospodárenia 15 36513 3626 6664 8908 470
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 15 36513 3626 6664 8908 470
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 8525 1592 0402 285394,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 1592 0402 285394,001 053
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 7617 2453 0003 2451 764
Zásoby 20 14848 06848 06851 83410 364
Záväzky 336 117334 093293 913260 306277 506
Záväzky z obchodného styku 229 603213 692224 5534 6937 300
Zisk pred zdanením 8 7617 2453 0003 2451 764
Zmena EBIT 1,312,591,260,42580,6897
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000045 7840,000017 2033 500