Energy PD s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 694 723865 164880 0251 060 0421 317 145
Bankové úvery 0,00000,00000,0000636 196127 268
Bežná likvidita III. stupeň 7,4326,243,770,15721,74
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000636 196127 268
Časové rozlíšenie aktív 555,004 9301 2165 5964 045
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,71-17,06-3,55-0,7121-2,01
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -25,5321,08-20,60-25,6275,84
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 15,94190,66-37,66-17,1213,23
Celkové tržby 207 246205 709207 40725 6410,0000
Celkový dlh 653 710860 650904 0311 125 8171 224 595
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 871-85 800-8 812542 146-58 310
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,17610,13860,2014-6,890,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 87185 8008 81294 050185 578
Čistý cash flow -69 92976 988-85 238-46 839185 578
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 95 45091 56294 379-117 25388 861
Čistý zisk 36 49928 52141 768-176 74747 547
Čistý zisk v minulom roku 28 52141 768-176 74718 42344 579
Cudzie zdroje -41 013-4 51424 00665 775-92 550
Daň z príjmov 16 19017 14114 91517 9660,0000
Daň z príjmov v minulom roku 17 14114 91517 9665 7410,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 16 19017 14114 91517 9660,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,909,149,798,7863,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,146,678,898,7863,31
Doba obratu aktív 1 2241 5441 54915 0902 358
Doba obratu pohľadávok 6,909,149,798,7863,90
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000169,96
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4,826,527,2826,024,38
EBIT v minulom roku 91 56294 379-117 25364 87896 761
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 95 45091 56294 379-117 25388 861
EBITDA 285 425281 910285 65072 003176 972
EBITDA marža 1,381,371,382,810,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 285 425281 910285 65072 003176 972
Finančná páka 16,94191,66-36,66-16,1214,23
Finančné účty 15 87185 8008 81294 050185 578
Hrubá marža 0,97390,95670,97140,69850,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 285 318281 804285 52571 861176 936
Krátkodobé pohľadávky 3 9195 1225 563617,0035 693
Krátkodobé záväzky 2 7393 6534 1381 8282 447
Krytie dlhovej služby 6,676,147,581,734,28
Materiál 0,00000,00000,00007,000,0000
Nákladové úroky 42 76145 90037 69641 52841 314
Nákladové úroky v minulom roku 45 90037 69641 52840 71452 182
Náklady na predaný tovar 5 4057 7165 9367 7315 255
Neobežný majetok 674 378769 312864 434959 7721 091 829
Obežný majetok 19 79090 92214 37594 674221 271
Obrat obežného majetku 10,472,2514,430,27080,9214
Odpisy 189 868190 242191 450189 53485 499
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 94 93495 12195 72594 76785 499
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 94 93495 12195 72594 7670,0000
Osobné náklady 5 3025 3145 7614 7930,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 107,00106,00125,00142,0036,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 6212 1772 592253,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 226 367218 763233 21812 787133 046
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,88996,32-1,74-0,30990,2163
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,33740,3743-0,4110-1,830,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,000037,80
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 38,0737,0434,973,740,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,031,011,020,09222,32
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,33740,3764-0,4110-1,830,9102
Pohľadávky z obchodného styku 3 4863 7365 053617,0035 362
Pohotová likvidita II. stupeň 7,4326,243,770,15711,74
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,5865-0,0586-0,2816-1,40-0,4987
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,641,68-2,26-1,134,49
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00000,00000,60020,0966
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94100,99481,031,060,9297
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 15,94190,66-37,66-17,1213,23
Pridaná hodnota 201 840196 807201 47117 910198 625
Primárna platobná neschopnosť 0,75190,58270,51300,41000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,88996,32-1,742,690,5137
Rýchla likvidita I. stupeň 5,7923,492,130,14741,43
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,293,053,1615,646,92
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,293,053,1615,646,92
Služby 4 7547 2115 5677 3975 157
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 694 723865 164880 0251 060 0421 317 145
Spotreba materiálu… 651,00505,00369,00334,0098,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000636 196127 268
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 207 245204 523207 40725 641203 880
Tržby z predaja tovaru 207 245204 523207 40725 641203 880
Účtovný cash flow -69 92976 988-85 238-46 839185 578
Úročený dlh 0,00000,00000,0000636 196127 268
Úrokové krytie 2,231,992,50-2,822,15
Vlastné imanie 41 0134 514-24 006-65 77592 550
Všetky záväzky 653 710860 650904 0311 125 8171 224 595
Výsledok hospodárenia 95 55791 66894 200-117 53191 473
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 95 55791 66894 200-117 53191 473
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 36 49928 52141 768-176 74747 547
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 28 52141 768-176 74718 42344 579
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 52 68945 66256 683-158 78151 405
Zásoby 0,00000,00000,00007,000,0000
Záväzky 653 710860 650904 0311 125 8171 224 595
Záväzky z obchodného styku 2 6212 1772 592253,000,0000
Zisk pred zdanením 52 68945 66256 683-158 78151 405
Zmena EBIT 1,040,9702-0,8049-1,810,9184