KROGGER TRANS, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 227 82822 092216 238281 178331 658
Časové rozlíšenie aktív 16 01015 86715 83014 9309 259
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000570,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0158-0,40111,56-0,95760,5900
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,57-1,16-6,61-6,43-13,96
Celkové tržby 1 727 4331 721 5411 649 7451 447 2861 418 408
Celkový dlh 630 125160 304254 804333 000356 629
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 26 37232 727-22 71437 397-12 230
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -26 372-32 72722 714-37 39712 230
Čistý cash flow 6 355-55 44160 111-49 62715 069
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -243 839-88 94914 355-19 85133 790
Čistý zisk -264 085-88 94914 355-26 28016 794
Čistý zisk v minulom roku -88 94914 355-27 38016 79412 657
Cudzie zdroje 402 297138 21238 56651 82225 541
Daň z príjmov 0,00000,00000,00006 42916 996
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00006 42916 9965 686
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,00006 42916 996
Dlhodobé pohľadávky 230 6197 49572 373117 559115 543
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,15250,89722,777,942,50
Doba obratu aktív 48,454,7748,4372,0187,03
Doba obratu pohľadávok 49,192,5218,9838,0432,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 51,4124,0233,9344,8652,11
EBIT v minulom roku -88 94914 355-20 95133 79018 343
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -243 839-88 94914 355-19 85133 790
EBITDA -199 57850 377186 890224 480229 237
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -199 57850 377186 890224 480229 237
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,0000-0,32390,5030
Finančná páka -0,5663-0,1598-5,61-5,43-12,99
Finančné účty -26 372-32 72722 714-37 39712 230
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,776,260,17840,18430,0770
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,77-6,26-0,1784-0,1843-0,0770
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -202 87847 557149 150199 255211 204
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,065,030,70070,62300,5987
Krátkodobé pohľadávky 717,004 15312 36830 9919 518
Krátkodobé záväzky 241 775111 167151 526175 179198 567
Krytie dlhovej služby -9,860,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 20 2460,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 386 1401 234 4591 169 0701 088 7491 022 311
Neobežný majetok 6 85427 30492 953155 095185 108
Obežný majetok 204 964-21 079107 455111 153137 291
Obrat aktív 7,5376,487,545,074,19
Obrat neobežného majetku 250,4461,8817,539,197,51
Obrat obežného majetku 8,37-80,1515,1712,8210,13
Odpisy 40 900136 478134 784219 088177 414
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 45068 23967 392109 54488 707
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 20 45068 23967 392109 54488 707
Osobné náklady 463 896418 798332 088210 127222 400
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 3002 82037 74031 27018 033
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00006 0450,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000-2 2200,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -223 18547 529149 139192 808194 208
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,65640,6436-0,37220,5071-0,6575
Podiel EBIT k aktívam -1,07-4,030,0664-0,07060,1019
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,07-4,030,0664-0,07060,1021
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 17,480,99860,2218-0,18730,2550
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -0,1158-1,480,1050-0,13300,0369
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,400,92030,72080,62440,6033
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,71221,091,391,601,66
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,65450,81950,98690,78400,9220
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 63,30-2,490,6416-1,041,69
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,777,261,181,181,08
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,57-1,16-6,61-6,43-13,96
Pridaná hodnota 330 375455 057460 741336 509368 627
Rentabilita aktív, ROA -1,16-4,030,0664-0,09350,0506
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,65640,6436-0,37220,5071-0,6575
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,163,181,361,481,56
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,163,181,361,481,56
Služby 1 379 5911 220 2521 154 6841 065 130997 561
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 227 82822 092216 238281 178331 658
Spotreba materiálu… 6 54914 20714 38623 61924 750
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 716 5151 689 5161 629 8111 425 2581 390 938
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 716 5151 689 5161 629 8111 425 2581 390 938
Účtovný cash flow 6 355-55 44160 111-49 62715 069
Úrokové krytie -12,040,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -402 297-138 212-38 566-51 822-25 541
Všetky záväzky 630 125160 304254 804333 000356 629
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,65640,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -240 478-86 10152 1065 39251 823
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -240 478-86 10152 1065 39251 823
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -264 085-88 94914 355-26 28016 794
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -88 94914 355-27 38016 79412 657
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -264 085-88 94914 355-19 85133 790
Záväzky 630 125160 304254 804333 000356 629
Záväzky z obchodného styku 182 16333 10421 86764 24047 551
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 182 16333 10421 86766 46047 551
Zisk pred zdanením -264 085-88 94914 355-19 85133 790
Zmena EBIT 2,74-6,20-0,6852-0,58751,84