GOLD GLASS s. r. o

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 17 99016 00434 42173 97726 460
Bežná likvidita III. stupeň 1 0320,000010,703,854,51
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,440,97462,29-4,914,04
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 81,330,0000-2,641,50-4,61
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,01780,00000,86953,260,8773
Celkové tržby 156 86821 700156 071299 0141 065 390
Celkový dlh 314,000,000016 00956 62812 365
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -62 056-36 518-52 115-94 320-9 174
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 62 05636 51852 11594 3209 174
Čistý cash flow 25 538-15 597-42 20585 146-56 999
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 956-2 4092 0234 2144 273
Čistý zisk 1 672-2 4091 0633 2541 393
Čistý zisk v minulom roku -2 4091 0633 2541 393484,00
Cudzie zdroje -17 676-16 004-18 412-17 349-14 095
Daň z príjmov 284,000,0000960,00960,002 880
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,002 8802 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 284,000,0000960,00960,002 880
Dlhodobé pohľadávky -306 190-295 661-136 816-144 147-29 257
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,55380,908316,232,902,35
Doba obratu aktív 41,86269,1980,5090,309,07
Doba obratu pohľadávok -711,89-4 972-303,74-173,06-7,67
Doba obratu zásob 646,414 850275,42153,7513,77
Doba splácania záväzkov 0,77500,000039,3071,704,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,73060,000037,4469,124,24
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,07400,000036,9570,483,29
EBIT v minulom roku -2 4092 0234 2144 2733 364
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 956-2 4092 0234 2144 273
EBITDA 2 060-1 4632 0504 2884 309
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 060-1 4632 0504 2884 309
Efektívna daňová sadzba 0,14520,00000,47450,22780,6740
Finančná páka 1,021,00001,874,261,88
Finančné účty 62 05636 51852 11594 3209 174
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9825-1,0000-0,5349-0,2345-0,5327
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98251,00000,53490,23450,5327
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 956-1 5601 9534 1984 238
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,01750,00000,46510,76550,4673
Krátkodobé pohľadávky 238,0054,006 9412 3726 863
Krátkodobé záväzky 314,000,000016 00956 62812 365
Náklady na predaný tovar 154 80823 163154 021294 7021 061 081
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 147 87620 702148 670288 2841 051 596
Obežný majetok 17 99016 00434 42173 97726 460
Obrat aktív 8,721,364,534,0440,26
Obrat obežného majetku 8,721,364,534,0440,26
Obrat zásob 0,56470,07531,332,3726,50
Ostatné náklady na finančnú činnosť 104,0097,0097,0090,0071,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 30,000,000015 04955 6689 485
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 672-2 4091 0633 2541 393
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 3,452,281,511,270,3467
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,1628-0,7188-0,27040,2848-0,0535
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,1628-0,7188-0,27040,2848-0,0535
Pohotová likvidita II. stupeň 198,390,00003,691,711,30
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,69211,030,4363-0,20380,2473
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,01750,00000,46510,76550,4673
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,01780,00000,86953,260,8773
Pridaná hodnota 2 060-1 4632 0494 3124 309
Rýchla likvidita I. stupeň 197,630,00003,261,670,7419
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,15240,00007,8113,212,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,15240,00007,8113,212,87
Služby 5 1792 2452 4396 4187 955
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 99016 00434 42173 97726 460
Spotreba materiálu… 1 753216,002 9120,00001 530
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 156 86821 700156 070299 0141 065 390
Tržby z predaja tovaru 156 86821 700156 070299 0141 065 390
Účtovný cash flow 25 538-15 597-42 20585 146-56 999
Vlastné imanie 17 67616 00418 41217 34914 095
Všetky záväzky 314,000,000016 00956 62812 365
Výsledok hospodárenia 2 060-1 4632 0504 2884 309
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 060-1 4632 0504 2884 309
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 672-2 4091 0633 2541 393
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 4091 0633 2541 393484,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 956-2 4092 0234 2144 273
Zásoby 261 886275 093112 181121 43239 680
Záväzky 314,000,000016 00956 62812 365
Záväzky z obchodného styku 30,000,000015 04955 6689 485
Zisk pred zdanením 1 956-2 4092 0234 2144 273
Zmena EBIT -0,8120-1,190,48010,98621,27