Robotech Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 204 737710 497157 578139 75399 846
Bankové úvery 24 8350,00000,000017 4410,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,122,712,701,581,48
Bežné bankové úvery 24 8350,00000,000017 4410,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,34-1,32-0,4600-0,3427-0,7327
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,010,57460,35230,22310,3522
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,91205,222,532,032,08
Celkové tržby 538 946431 83668 099144 391184 007
Celkový dlh 97 658596 338112 93393 64767 434
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -118 785-150 417-20 5361 639-23 748
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 143 620150 41720 53615 80223 748
Čistý cash flow 143 620150 41720 53615 80223 748
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 96688 3668 57917 74625 835
Čistý zisk -7 08069 5146 29613 69420 410
Čistý zisk v minulom roku 69 5146 29613 69420 410-2 155
Cudzie zdroje -107 079-114 159-44 645-46 106-32 412
Daň z príjmov 11 72318 4791 6913 8635 425
Daň z príjmov v minulom roku 18 4791 6913 8635 425960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 72318 4791 6913 8635 425
Dlhodobé pohľadávky 0,00001 5940,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 8,68223,21724,90313,33150,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,7566191,36387,85307,57150,95
Doba obratu aktív 109,941 266844,59353,28198,06
Doba obratu pohľadávok 8,68226,05724,90313,33150,95
Doba obratu zásob 66,98939,14505,040,00000,0000
Doba splácania záväzkov 106,70567,5016 390279,020,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38,46466,48312,39179,01133,75
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 98,01529,2216 362258,470,0000
EBIT v minulom roku 88 3668 57917 74625 835-1 195
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 96688 3668 57917 74625 835
EBITDA 5 40188 8338 86518 11326 011
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 40188 8338 86518 11326 011
Efektívna daňová sadzba 2,520,21000,21170,22000,2100
Finančná páka 1,916,223,533,033,08
Finančné účty 143 620150 41720 53615 80223 748
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5230-0,1607-0,2833-0,3299-0,3246
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52300,16070,28330,32990,3246
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 87088 4518 57817 74525 834
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,34980,36850,36990,50670,6753
Krátkodobé pohľadávky 16 160125 264135 246123 95176 098
Krátkodobé záväzky 71 620261 78558 28470 81667 427
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 65 784244 12958 18565 60159 349
Krytie dlhovej služby 16,72238,1614,9795,840,0000
Nákladové úroky 323,00373,00592,00189,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 373,00592,00189,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 417 628342 16458 363125 238156 204
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 244 996168 3731 29892 6390,0000
Obežný majetok 204 737710 497157 578139 75399 846
Obrat aktív 3,320,28830,43221,031,84
Obrat obežného majetku 3,320,28830,43221,031,84
Obrat zásob 5,450,38870,72270,00000,0000
Osobné náklady 52 528805,00805,00940,001 610
Ostatné náklady na finančnú činnosť 531,00382,00287,00368,00177,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -7 08069 5146 29613 69420 410
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,05370,60890,14100,21550,6297
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,03730,19690,08640,25740,7969
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,70150,21170,13030,11310,2378
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,500,00900,08270,04910,0579
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,14320,53267,500,20670,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,6680111,3912,0920,3817,27
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,6680111,3912,0920,3817,27
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,21130,73430,30160,10940,1291
Pohľadávky z obchodného styku 1 409107 38872 363121 67476 098
Pohotová likvidita II. stupeň 1,661,052,671,581,48
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7456-0,7590-2,17-2,92-1,36
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 444,64403,2634,6983,610,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47700,83930,71670,67010,6754
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,91205,222,532,032,08
Pridaná hodnota 35 09089 6729 73619 15327 803
Primárna platobná neschopnosť 46,692,270,80410,53920,7799
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,06610,60890,14100,29700,6297
Rýchla likvidita I. stupeň 1,490,57460,35230,17900,3522
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 18,086,7112,745,172,59
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 18,086,7112,745,172,59
Služby 163 754159 36755 79031 99435 312
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 204 737710 497157 578139 75399 846
Spotreba materiálu… 8 87814 4241 275605,00120 892
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 24 8350,00000,000017 4410,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 679 718204 83668 099144 391184 007
Tržby z predaja tovaru 688 960200 2102 719134 2390,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb -9 2424 62665 38010 152184 007
Účtovný cash flow 143 620150 41720 53615 80223 748
Úročený dlh 24 8350,00000,000017 4410,0000
Úrokové krytie 15,37236,9114,4993,890,0000
Vlastné imanie 107 079114 15944 64546 10632 412
Všetky záväzky 97 658596 338112 93393 64767 434
Výsledok hospodárenia 5 40188 8338 86518 11326 011
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 40188 8338 86518 11326 011
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 08069 5146 29613 69420 410
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 69 5146 29613 69420 410-2 155
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 64387 9937 98717 55725 835
Zásoby 44 957433 2221 7960,00000,0000
Záväzky 97 658596 338112 93393 64767 434
Záväzky z obchodného styku 65 784244 12958 18565 60159 349
Zisk pred zdanením 4 64387 9937 98717 55725 835
Zmena EBIT 0,056210,300,48340,6869-21,62